Flygtningebørn

Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Regeringen vil udhule kvaliteten af flygtningebørnenes undervisning i et ”særligt tilbud” uden for folkeskolen. Det skal vi ikke acceptere.

Flygtningebørnene skal blive en del af folkeskolens fællesskab så hurtigt som muligt. De skal lære dansk og udvikle deres faglige kompetencer på lige fod med danske børn. Det er en god investering både for det enkelte barn og for samfundet. Derfor opfordrer vi Folketingets politikere til at stemme nej til regeringens nye særlov, der vil betyde, at flygtningebørn risikerer at få dårligere undervisning i et ”særligt tilbud” udenfor folkeskolen.

Den oprindelige tekst i lovforslag om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge (lovforslag nr. L190) er siden revideret. Det er i sin nuværende form fremsat den 4. maj 2016 af Ellen Trane Nørby, ministeren for børn, undervisning og ligestilling. 

 

Lovforslaget blev vedtaget den 3. juni 2016. 

 

Baggrund

I notatet vedrørende de nye regler for modtageklasser og det særlige tilbud til udenlandske børn, påpeger Danmarks Lærerforening konsekvenserne af regeringens lovforslag.

Konsekvenserne af lovforslaget som det blev fremlagt i sin oprindlige form blev også blev drøftet på en høring, som Danmarks Lærerforening afholdt den 8. april 2016.

Her påpegede et samlet ekspertpanel, at lovforslaget kun vil have negative konsekvenser for flygtningebørnene. Danmarks Lærerforening har den sendt sit høringssvar til lovforslaget den 11. april 2016. 


Du kan se videooptagelsen, hente oplægholdernes plancher fra høringen og finde baggrundsmateriale vedrørende høringen her.

 

Kommunerne er hårdt presset på økonomien på grund af omprioriteringsbidraget. Det afspejler sig i lovforslaget, der tydeligt sætter kommunernes behov i centrum fremfor børnenes, men vi ved fra analyser fra Norge, at der på længere sigt er en stor økonomisk fordel ved at investere i flygtningebørns skolegang.

Danmarks Lærerforening har i samarbejde med en række andre organisationer, der har fokus på børns interesser og vilkår, indrykket nedenstående annonce i de landsdækkende medier. 

 

Til top