Udspil fra DLF

Herunder finder du en kronologisk oversigt over udvalgte udspil fra Danmarks Lærerforening.
Politik_077 Danmarks Laere Forening Congress 107

7 bud på god skoleledelse, 2014

Danmarks Lærerforening ønsker med dette debatoplæg at bidrage til bedre skoleledelse i Danmark, så hver enkelt elev lærer så meget som muligt. 

 

Sammen gør vi en god skole bedre, 2013 

Danmarks Lærerforening ønsker med dette oplæg at komme med foreningens bud på, hvordan vi ved en kombination af de rette rammer og en forpligtende indsats i fællesskab vil kunne komme langt med at skabe en ny start for en ambitiøs folkeskole. 

 

Vi ved, hvad der skal til, 2012

Skolepolitisk indspil fra Danmarks Lærerforening, hvor foreningen kommer med sine input til arbejdet med Ny Nordisk Skole med udgangspunkt i de otte punkter, der blev præsenteret på International Summit on the Teaching Profession i 2012.

 

Vi læser for livet, 2011

Danmarks Lærerforening søsatte i 2011 læseprojektet "Vi læser for livet", som har til formål at reducere antallet af elever, der forlader folkeskolen med mangelfulde læsefærdigheder. 

 

Folkeskolen til debat - brug lærerne, 2010

Danmarks Lærerforening fremlægger her foreningens overvejelser om det videre arbejde med VK-regeringens udspil om et 360 graders eftersyn af folkeskolen. 


Fælles viden - Fælles handling, 2009

Fælles udspil fra Danmarks Lærerforening, KL, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne og Skole & Samfund, der lægger op til debat om, hvordan anvendelse af den nyeste forskning kan bruges i skolens arbejde med at fremme målet om, at 95 procent af en elevårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Uro i skolen, 2009

Danmarks Lærerforenings oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen. Arbejdspapiret er beregnet som inspirationsmateriale til brug for skolerne og lærerne. 

 

Naturfag – en udfordring for alle, 2007

Danmarks Lærerforening vil med dette oplæg lægge op til en drøftelse med folkeskolens andre parter om konkrete forslag, der vil forbedre betingelserne for de naturfaglige fag i folkeskolen. 

 

Sådan kommer vi videre, 2007

 En række anbefalinger og overvejelser om, hvordan man kommer videre i forhold til folkeskolens udfordringer, som Danmarks Lærerforening har lavet i samarbejde med Danske Skoleelever, BUPL, Skole og Samfund, Danmarks Skolelederforening og Lederforeningen.

 

Kvalitetssystem for folkeskolen - en procesguide, 2006

Danmarks Lærerforenings guide til foreningens bud på et kvalitetssystem, som kan bruges i forbindelse med, at skolerne fra 2007 skal lave årlige kvalitetsrapporter.

 

Folkeskolens svar på OECD's anbefalinger, 2004

Efter Danmarks Lærerforening deltagelse i en arbejdsgruppe, der forholdt sig til OECD's anbefalinger til den danske folkeskole, blev der produceret dette skriv, som blev sendt til daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs (V).  Foruden DLF var KL, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund og Børne- og Kulturchefforeningen en del af arbejdsgruppen.

 

Gør en god skole bedre, 2004

Danmarks Lærerforening giver i rapporten foreningens bud på, hvordan der konkret kan følges op på de problemfelter, som internationale undersøgelser og sammenligninger viser, der er i folkeskolen .