DLF mener

Tal og analyser

SENESTE ANALYSER:

15 procent færre lærere i folkeskolen

15 procent færre lærere i folkeskolen

November 2017

Antallet af lærere i folkeskolen er faldet med 8.295 fra august 2009 til august 2017. Det viser et dataudtræk fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Faldet i antal lærere er 15 procent, og elevtallet er i samme periode faldet med fem procent. Antallet af lærere er faldet både frem til skolereformen i 2014/15, under implementeringen af skolereformen og i årene efter.

Læs analysenotatet her

Færre kroner pr. undervisningstime

Færre kroner pr. undervisningstime

November 2017

Prisen pr. undervisningstime pr. elev i folkeskolen er faldet med 22,5 procent fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2016/17.

Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Faldet sker dels som følge af besparelser i årene frem mod folkeskolereformen i 2014/15 dels af, at folkeskolereformen giver eleverne mange flere timer, uden at der er tilført tilsvarende flere ressourcer.

Læs analysenotatet her

Styringen af skoleområdet bør gentænkes

Styringen af skoleområdet bør gentænkes

August 2017

I takt med, at styringen af folkeskolens indhold er blevet centraliseret, og kommunernes økonomi strammes og reguleres, udhules ansvarsfordelingen mellem beslutningstagerne. Det konkluderer Cevea i en ny rapport, der anbefaler to mulige strategier for en klarere fordeling af ansvar og økonomi inden for skoleområdet.

Læs rapporten her

81 kommuner forkorter skoledagen

81 kommuner forkorter skoledagen

August 2017

En ny undersøgelse blandt de kommunale skolechefer viser, at 81 af kommunerne forkorter skoledagen i skoleåret 2017/18 for en eller flere klasser i mindst én undervisningstime. På skoleniveau bliver skoledagen forkortet på 45 pct. af folkeskolerne. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget.

Læs analysenotatet her

Eleverne er kernen i det gode lærerarbejdsliv

Eleverne er kernen i det gode lærerarbejdsliv

Marts 2017

Oxford Research har gennemført en undersøgelse af, hvilke faktorer der har betydning for det gode lærerarbejdsliv. Rapporten viser, at eleverne fortsat er i centrum, når lærerne selv skal sætte ord på, hvad der er væsentligt for dem. Samtidig oplever lærerne, at kerneopgaven ændrer karakter med større fokus på det faglige og en nedprioritering af den almene dannelse, og at de praktiske rammevilkår med manglende tid og ressourcer skaber ’standardvarer’ i undervisningen.

Læs hele rapporten her

Færre læreruddannede i folkeskolen

Færre læreruddannede i folkeskolen

Marts 2017

Andelen af ansatte uden en læreruddannelse er steget fra 11,9 pct. i 2013 til 16,4 pct. i 2015, hvoraf knap hver tiende 2015 ingen erhvervskompetencegivende uddannelse havde. Det viser en undersøgelse, som AE har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. 

Læs hele rapporten her