DLF mener Tal og analyser

Lærernes arbejdstid

Lærerne oplever, at de har for lidt tid til forberedelse

Lærerne oplever, at de har for lidt tid til forberedelse

Oktober 2014

88 procent af lærerne oplever at have for lidt tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Det betyder blandt andet mindre undervisningsdifferentiering, mere lærebogsundervisning og færre skriftlige opgaver til eleverne. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs analysenotatet her

Fup og fakta om lærernes undervisningstid

Fup og fakta om lærernes undervisningstid

Oktober 2010

Det postuleres ofte, at danske lærere underviser færre timer end lærerne i de fleste OECD-lande. Men der er en række problemer ved OECD´s sammenligninger, som blandt andet skyldes, at OECD tillader landene at bruge meget forskellige opgørelsesmetoder.

Læs hele analysen

Lærerne: Vi bruger for meget tid på nytteløs dokumentation

Lærerne: Vi bruger for meget tid på nytteløs dokumentation

Januar 2009

Hele 83 % af lærerne vurderer, at dokumentation fylder mere i deres arbejde i dag end for fem år siden. To ud af tre mener, at de bruger for meget tid på at dokumentere. Og hele 57 % oplever, at dokumentationen kun i mindre grad eller slet ikke bliver brugt. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1450 lærere.

Læs hele undersøgelsen

Se de samlede resultater for Danmarks Lærerforening, FOA og BUPL

To ud af tre lærere oplever stor arbejdsglæde

To ud af tre lærere oplever stor arbejdsglæde

Februar 2009

64 % af lærerne oplever i meget høj eller høj grad arbejds-glæde, og det er især samværet med eleverne, selve det at undervise, samt selvstændigheden i jobbet, der giver arbejds-glæde. Omvendt er dokumentationsopgaverne det aspekt af jobbet, der giver mindst arbejdsglæde. Det viser en spørge-skemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1450 lærere.

Læs hele undersøgelsen

Analyse fra Mercury Urval: Den rigtige lokalaftale skaber glade kommuner og ansvarlige lærere

Analyse fra Mercury Urval: Den rigtige lokalaftale skaber glade kommuner og ansvarlige lærere

December 2006

Mercuri Urval har foretaget en evaluering af, hvad der er sket i de kommuner, hvor man har indgået lokale arbejdstidsaftaler, som bygger på et professionsansvar til lærerne. Rapporten viser, at en arbejdstidsaftale med professionsansvar til lærerne har mange positive gevinster.

Læs hele analysen