Skolestart

I forbindelse med skolestarten skal eleverne ifølge Danmarks Lærerforening mærke glæden ved at udvikle sig og lære nyt. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne udvikler deres faglige, kreative og sociale færdigheder.

En god skolestart er vigtig, fordi den danner grundlaget for elevernes videre skolegang og for tilegnelse af ny viden resten af livet.

Folkeskoleloven om børnehaveklassen

I Folkeskoleloven er det bestemt, at undervisningen i børnehaveklassen overvejende skal gives i form af leg og andre udviklende aktiviteter.

Undervisningskrav i børnehaveklassen

  1. Sprog og udtryksformer
  2. Natur og naturfaglige fænomener
  3. Det praktiske/musiske
  4. Bevægelse og motorik
  5. Sociale færdigheder
  6. Samvær og samarbejde 

Sammenhæng mellem skole, hjem og SFO

Undervisningen skal desuden skabe sammenhæng mellem overgange fra hjem og dagtilbud til skole, og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem.

Danmarks Lærerforening mener

Det er foreningens holdning, at overgangene skal være så kvalitetsfyldte som muligt. Det er den enkelte skoles/kommunes ansvar at organisere skolestarten, så børnene får en god indføring i skolens dagligdag.

Danmarks Lærerforening anbefaler

  • at alle skoler inddrager forældrene før start i børnehaveklassen
  • at alle kommuner har en politik for, hvordan forældre til børn med anden sprog- eller kulturbaggrund inddrages
  • at den kommende klasselærer i 1. klasse inddrages i skole/hjem-samarbejdet i børnehaveklassen
  • at fagligheden styrkes ved at børnehaveklasseleder og den kommende klasselærer i 1. klasse underviser sammen i børnehaveklassen