DLF mener

Tal og analyser

SENESTE ANALYSER:

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser

April 2017

Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er steget fra 20,4 elever pr. klasse i 2009 til 21,8 i 2016 elever pr. klasse. Det viser tal fra Indenrigsministeriet.
Dette er ifølge undervisningsministeren et resultat af, at flere elever går i meget store klasser med 25 eller flere elever. 28 pct. af alle elever går i klasser med 25 eller flere elever, hvor det i 2009/10 var 17 pct. Andelen af elever, der går i store klasser, er dermed steget med 64 pct. I de enkelte kommuner er klassekvotienten siden 2009 steget i 88 af de 98 kommuner.

Læs analysenotatet her


Eleverne er kernen i det gode lærerarbejdsliv

Eleverne er kernen i det gode lærerarbejdsliv

Marts 2017

Oxford Research har gennemført en undersøgelse af, hvilke faktorer der har betydning for det gode lærerarbejdsliv. Rapporten viser, at eleverne fortsat er i centrum, når lærerne selv skal sætte ord på, hvad der er væsentligt for dem. Samtidig oplever lærerne, at kerneopgaven ændrer karakter med større fokus på det faglige og en nedprioritering af den almene dannelse, og at de praktiske rammevilkår med manglende tid og ressourcer skaber ’standardvarer’ i undervisningen.

Læs hele rapporten her


Færre læreruddannede i folkeskolen

Færre læreruddannede i folkeskolen

Marts 2017

Andelen af ansatte uden en læreruddannelse er steget fra 11,9 pct. i 2013 til 16,4 pct. i 2015, hvoraf knap hver tiende 2015 ingen erhvervskompetencegivende uddannelse havde. Det viser en undersøgelse, som AE har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. 

Læs hele rapporten her


14 procent færre lærere i folkeskolen

14 procent færre lærere i folkeskolen

November 2016

Antallet af lærere i folkeskolen er faldet med 7.700 fra august 2009 til august 2016. Det viser et dataudtræk fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Faldet i antal lærere er 14 procent, og elevtallet er i samme periode faldet med lidt under fem procent. Antallet af lærere er faldet både frem til skolereformen i 2014/15 og under iværksættelsen af skolereformen. Og faldet fortsætter  i indeværende år, hvor antallet af lærere er faldet med yderligere 1,1 procent.

Læs analysenotatet her