DLF mener

Tal og analyser

SENESTE ANALYSER:

Styringen af skoleområdet bør gentænkes

Styringen af skoleområdet bør gentænkes

August 2017

I takt med, at styringen af folkeskolens indhold er blevet centraliseret, og kommunernes økonomi strammes og reguleres, udhules ansvarsfordelingen mellem beslutningstagerne. Det konkluderer Cevea i en ny rapport, der anbefaler to mulige strategier for en klarere fordeling af ansvar og økonomi inden for skoleområdet.

Læs rapporten her

81 kommuner forkorter skoledagen

81 kommuner forkorter skoledagen

August 2017

En ny undersøgelse blandt de kommunale skolechefer viser, at 81 af kommunerne forkorter skoledagen i skoleåret 2017/18 for en eller flere klasser i mindst én undervisningstime. På skoleniveau bliver skoledagen forkortet på 45 pct. af folkeskolerne. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget.

Læs analysenotatet her

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser

April 2017

Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er steget fra 20,4 elever pr. klasse i 2009 til 21,8 i 2016 elever pr. klasse. Det viser tal fra Indenrigsministeriet.
Dette er ifølge undervisningsministeren et resultat af, at flere elever går i meget store klasser med 25 eller flere elever. 28 pct. af alle elever går i klasser med 25 eller flere elever, hvor det i 2009/10 var 17 pct. Andelen af elever, der går i store klasser, er dermed steget med 64 pct. I de enkelte kommuner er klassekvotienten siden 2009 steget i 88 af de 98 kommuner.

Læs analysenotatet her

Eleverne er kernen i det gode lærerarbejdsliv

Eleverne er kernen i det gode lærerarbejdsliv

Marts 2017

Oxford Research har gennemført en undersøgelse af, hvilke faktorer der har betydning for det gode lærerarbejdsliv. Rapporten viser, at eleverne fortsat er i centrum, når lærerne selv skal sætte ord på, hvad der er væsentligt for dem. Samtidig oplever lærerne, at kerneopgaven ændrer karakter med større fokus på det faglige og en nedprioritering af den almene dannelse, og at de praktiske rammevilkår med manglende tid og ressourcer skaber ’standardvarer’ i undervisningen.

Læs hele rapporten her

Færre læreruddannede i folkeskolen

Færre læreruddannede i folkeskolen

Marts 2017

Andelen af ansatte uden en læreruddannelse er steget fra 11,9 pct. i 2013 til 16,4 pct. i 2015, hvoraf knap hver tiende 2015 ingen erhvervskompetencegivende uddannelse havde. Det viser en undersøgelse, som AE har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. 

Læs hele rapporten her