Tal om lærerne og de lærerstuderende

Her finder du en række tal om lærerne og de lærerstuderende

Aktive medlemmer af Danmarks Lærerforening fordelt på stilling, aldersintervaller og køn

Gennemsnitsalderen for aktive medlemmer af Danmarks Lærerforening

Samlede antal medlemmer af Danmarks Lærerforening fordelt på stillinger

Udviklingen i antallet af aktive medlemmer af Danmarks Lærerforening

Udviklingen i andelen af mænd blandt Danmarks Lærerforenings medlemmer

Organisationsgrad blandt medlemsberettigede hos Danmarks Lærerforening

Antal arbejdsløse folkeskolelærere og ledighedsprocent

Udviklingen i antal arbejdsløse folkeskolelærere

Udviklingen i antallet af arbejdsløse folkeskolelærere inden for det seneste år

Antal lærerstuderende på den 4-årige folkeskolelæreruddannelse

Dimittender fra den 4-årige folkeskolelæreruddannelse

Antal optagne på den 4-årige folkeskolelæreruddannelse

Antal læreruddannelsessteder under professionshøjskolerne