Tal om skolen og eleverne

Her finder du en række tal om skolen og eleverne

Udviklingen i antallet af folkeskoler 

Udviklingen i antallet af elever

Udviklingen i fordelingen af elever på folkeskoler og frie grundskoler

Antal tosprogede elever i folkeskolen

Udviklingen i den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen

Gennemsnitlige klassekvotienter i folkeskolen for de enkelte klassetrin

Kommune med højeste og laveste klassekvotient i folkeskolen