Tema: Ska' det måles?

Digitale læringsplatforme

Lige nu er kommunerne ved at udbrede digitale læringsplatforme på landets skoler. DLF opfordrer dig og dine kolleger til at søge indflydelse på, hvordan I arbejder med platformene på din skole, da det kan have stor indflydelse på din undervisning.

 

Her på siden kan du læse om: 

 

Hvad er en digital læringsplatform?

En læringsplatform er en digital platform, hvor du kan tilrettelægge, gemme og dele dine undervisningsforløb. På platformen kan du også lave elevplaner og uddannelsesplaner, arbejde med Fælles Mål og se resultater af nationale test og trivselsmålinger.

Der er mange forskellige læringsplatforme, fx. KMD Educa, MinUddannelse og MeeBook, der alle har forskellige indbyggede funktioner.

 

Alle skoler skal bruge digitale læringsplatforme

Alle kommuner skal være i gang med at udbrede læringsplatformene, og alle skoler skal have adgang til en læringsplatform med udgangen af 2017.

Det vil være forskelligt fra kommune til kommune, hvilken platform I får – og dermed også hvor meget målstyring, den lægger op til.

 

Hvilke risici er der ved læringsplatforme?

Der er flere ting, man skal være opmærksomme på ved de digitale læringsplatforme.

Alt efter hvordan platformen er bygget op, kan den lægge op til, at du som lærer i høj grad skal undervise læringsmålstyret.   

Nogle systemer har eksempelvis en indbygget forudsætning om, at alle mål i elevplanerne genereres via læringsmål i de anvendte undervisningsforløb. Det kan blive meget styrende for din planlægning af undervisningen og dine muligheder for at lave en meningsfuld elevplan for den enkelte elev.

Det kan også være meget tidskrævende at bruge læringsplatformene. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, om den tid, du bruger på platformene, giver en øget kvalitet i undervisningen.  

 

Hvad kan du få indflydelse på?

Der er ikke lavet centrale regler for, hvordan læringsplatformene skal bruges, men skolens ledelse eller kommunen kan godt fastsætte regler, som lærerne skal følge.

Derfor opfordrer DLF til, at du sammen med dine kolleger fx tager læringsplatforme op på et lærermøde, i MED-udvalget eller i faglig klub.

Du kan læse foreningens spørgsmål til dialog her

 

Til top

Download materiale