Undervisning

Evaluering og prøver Evaluering og prøver

Hvordan stiller Danmarks Lærerforening sig i forhold til eksempelvis de nationale test og PISA-undersøgelserne?

Inklusion og trivsel Inklusion og trivsel

Få foreningens synspunkter på eksempelvis inklusion, mobning og modersmålsundervisning.

Ledelse og forældre Ledelse og forældre

Hvilke regler, politikker og retningslinjer gælder for skole-hjem-samarbejdet? Hvilken funktion har skolens ledelse?

Profession og kompetence Profession og kompetence

Lærernes kompetencer er grundlaget for god undervisning. Læs om foreningens mærkesager her - fx læreruddannelsen.

Fag Fag

Undervisningsdifferentiering og IT i undervisningen? Hvad mener Danmarks Lærerforening?

Skolestart og udskoling Skolestart og udskoling

Hvad siger loven - og hvad mener Danmarks Lærerforening om kvalificeret undervisning fra skolestart til udskoling?