Undervisning

Fag

Lærerliv_115 2013 06 10 DLF 046

Hvad ligger der i de politiske vedtagne `Fælles Mål´ for folkeskolens fag? Få mere information her og bliv klogere på Danmarks Lærerforenings holdninger til eksempelvis undervisningsdifferentiering og it i undervisningen.