Undervisning Fag

Faglige foreninger

De faglige foreninger udgør et netværk for det enkelte medlem, hvor faget eller fagene udgør det fælles interesseområde. Foreningerne afholder en lang række konferencer, kurser og møder primært med fokus på den pædagogiske tilgang til fagene.

2 grupper af faglige foreninger

Der findes to grupper af faglige foreninger - Gruppe 1 for foreninger for særlige stillingskategorier i folkeskolen, og Gruppe 2 for fag og faggrupper. Fælles for de to grupper er, at der i henhold til samarbejdsaftalen kræves medlemskab af Danmarks Lærerforening for at kunne blive medlem af en af de faglige foreninger. De faglige foreninger er i øvrigt fuldt ud selvstændige foreninger.

Danmarks Lærerforenings samarbejde med de faglige foreninger

Danmarks Lærerforening vægter samarbejdet højt, idet den pædagogiske ekspertise, som de besidder, ofte inddrages i foreningens fagpolitiske arbejde. Som eksempel kan nævnes, at de faglige foreningers synspunkter indhentes forud for afgivelse af foreningens høringssvar til ministerierne ved ny lovgivning og ved nye centrale bestemmelser.

De faglige foreninger - en vigtig sparringspartner

For Danmarks Lærerforening er det centralt i samarbejdet, at der her er mulighed for at få pædagogiske synspunkter fra særlige medlemsgrupper som supplement til kontakten til kredsene og tillidsrepræsentanterne.

Kurser og konferencer

Repræsentanter for foreningerne indbydes til at deltage i relevante kurser og konferencer ligesom foreningen centralt mødes med foreningernes formænd med jævne mellemrum.