Undervisning

Profession og kompetence

Lærerliv_191 2013 3 15 DLF Utterslev 167

Lærernes kompetencer er grundlaget for god undervisning. Derfor er der ifølge Danmarks Lærerforening behov for et kvalitetsløft af læreruddannelsen og en betydelig styrket indsats i forhold til lærernes efter- og videreuddannelse.