Overenskomster

Overenskomster og aftaler (Oversigt)

Se en oplistning af de væsentligste overenskomster og aftaler på det kommunale,- regionale- og statslige område. Læs også mere om arbejdstidsaftalerne
Alle_127 2013 06 10 DLF 108

Kampagne - Er du OK?

Er  du OK?

(Alle LO's og FTF's fagforeninger står i fællesskab bag OK-indsatsen. 1,5 mio. danskere er medlemmer af en fagforening under LO eller FTF)