Medlemsfordele Rådgivning

Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og henvisning til psykolog - Kontakt Danmarks Lærerforening på 33 69 63 00
foto6

Har du problemer på grund af det psykiske arbejdsmiljø, kan du benytte dig af rådgivningsordningen i Danmarks Lærerforening og bestille tid til en telefonisk samtale med en af vores arbejdsmiljøkonsulenter.

Tavshedspligt

Konsulenterne har tavshedspligt i forhold til alle typer af henvendelser og videregiver ikke oplysninger uden dit samtykke. Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ventetid, før du få en samtale.

Sparring

Skoleledere, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer kan ofte stå i vanskelige situationer i kraft af deres rolle. Det kan være særdeles relevant at drøfte situationen med en udenforstående og modtage sparring, og du kan derfor rette henvendelse til rådgivningens konsulenter.

Henvisning til psykolog

Du skal have undersøgt muligheden for psykologhjælp via din arbejdsgiver eller din kreds, inden rådgivningens konsulent kan henvise dig til en af de psykologer, der er tilknyttet foreningen. Hvis du benytter dig af tilbuddet, skal der gå to år, før du kan henvises til psykolog igen.

Spørg din tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant

Hvis du er i tvivl om, hvor din arbejdsgiver kan henvise, kan du bede din tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant undersøge muligheden.
I nogle tilfælde kan din læge henvise til psykolog over sygesikringsordningen.

 Akut hjælp

Har du akut behov for psykologbistand på grund af vold, trusler om vold eller lignende bør hjælpen rekvireres af arbejdspladsen samme dag. Hvis ikke du får hjælp, kontakt din kreds eller rådgivningen.

Kontakt Danmarks Lærerforening

Kontakt Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø
Vandkunsten 12,  1467 København K  
Tlf. 33 69 63 00,  mandag-torsdag 8.30-16.00, fredag 8.30-15.00