Medlemskab og kontingent Kontingent

Nedsættelse af kontingent

Under særlige omstændigheder har du mulighed for at få nedsat dit kontingent i en given periode.

For at få nedsat dit kontingent, er det en forudsætning, at du:

  • Modtager dagpenge

Nedsættelsen bevilges fra ansøgningstidspunktet og 6 måneder frem. Kontingentet nedsættes med 50%, hvis dagpenge plus løn ikke overstiger den maksimale dagpengeydelse væsentligt. Kontingentnedsættelsen ophører hvis du opnår beskæftigelse.

  • Modtager uddannelsesgodtgørelse
  • Er på barsel

Gælder i den periode, du modtager dagpenge

  • Har orlov til børnepasning

Forudsat at orlovsydelsen plus en eventuel supplerende ydelse ikke overstiger den maksimale ydelse for dagpenge væsentligt.

  • Modtager kontanthjælp

 

Som udgangspunkt bevilger vi ikke kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft. Det kan dog - i helt ekstraordinære situationer, fx ved alvorlig sygdom - bevilges. I givet fald vil det ske ud fra en konkret vurdering.

Du søger kontingentnedsættelse ved at sende en mail til: medlemsservice@dlf.org