Sympatiblokade af stillinger som politikadet i politiet

Medlemmer må ikke søge job som politikadet i politiet. Sympatiblokaden gælder ikke for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening - har indledt sympatiblokade mod Moderniseringsstyrelsen. Sympatiblokaden betyder, at foreningens medlemmer fra mandag den 31. juli 2017 ikke må søge job eller lade sig ansætte som politikadet i politiet.

Blokaden iværksættes, fordi forhandlingerne mellem Moderniseringsstyrelsen og CO10 om kollektiv aftale om løn og ansættelsesvilkår mv. for politikadetter i politiet er brudt sammen, og CO10 har iværksat blokade af stillingerne.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere at blive medlem af Danmarks Lærerforening.