Dagpengereform Kampagne

Den 1. januar 2013 træder dagpengereformens halvering af dagpengeperioden til 2 år i kraft.

Det betyder, at der efter denne dato vil være et betragteligt antal ledige i Danmark, der går fra at have et forsørgelsesgrundlag i kraft af dagpenge til enten at skulle søge kontanthjælp eller, hvis de ikke er berettiget til det, at skulle forsørges af ægtefælle eller tære på egne midler.

Danmarks Lærerforening er som den øvrige fagbevægelse af den opfattelse, at ledige naturligvis har en pligt til at søge at komme i arbejde igen hurtigst muligt. Men det er urimeligt midt i en økonomisk krise at gennemføre dels en halvering af dagpengeperioden og dels indføre en fordobling af genoptjeningskravet, således at de, der efter nytår ryger ud af dagpengesystemet, skal have 1924 timers arbejde inden for en periode på 3 år, før de igen er berettigede til dagpenge. I en tid med meget få jobs, og endnu færre varige fuldtidsstillinger, er det i realiteten utopisk for de fleste at kunne genoptjene deres dagpengeret.

For at gøre Folketingets politikere opmærksomme på problemets omfang er Danmarks Lærerforening gået sammen med en lang række øvrige fagforeninger om en kampagne, der opfordrer regering og Folketing til at gøre noget ved problemet før nytår, som uret tæller ned til. Følg også kampagnen på facebook - og DLF´s egen facebook-side.

Danmarks Lærerforenings kongres' synspunkter på området er udtrykt i resolutionen "Der er brug for hele arbejdsstyrken", som blev vedtaget på foreningens kongres i september 2012.

Det er ikke for sent, men det haster!