Forhandlingsforhold OK 15 Kommune og Region

Hvad er en overenskomst

Det kommunale- regionale område

 

En overenskomst er den aftale, som fastlægger de løn- og ansættelsesforhold, der gælder for de ansatte, som arbejder på overenskomstens område. Overenskomsten aftales mellem arbejdsgiverne og lønmodtagernes organisationer. Den indeholder bestemmelser om løn, pension, arbejdstid, ferie, barsel mv.

Lærere m. fl. i folkeskolen og ved specialundervisningen for voksne er alle omfattet af en overenskomst mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC), som Danmarks Lærerforening er en del af.

I Danmarks Lærerforening er der desuden medlemmer, der er omfattet af andre overenskomster, bl. a. med staten eller regionerne.

Hvad er lov 409?

Efter lockouten sidste forår vedtog folketinget lov 409. Lov 409 forlænger den tidligere overenskomst med diverse ændringer. Loven træder i stedet for overenskomsten.

Lov 409 løber indtil udgangen af marts 2015. Inden den udløber sætter parterne sig til forhandlingsbordet for at aftale en ny overenskomst for en ny periode.