Forhandlingsforhold OK 15 Kommune og Region

Overenskomstkrav OK15

Hvilke krav indgår i forhandlingerne

 Se overenskomstkravene nedenfor

  

De generelle forhandlinger:

A    Forhandlingsfællesskabets krav til KL

B   Forhandlingsfællesskabets krav til RLTN

C   KL’s krav til Forhandlingsfællesskabet

D   RLTN’s krav til Forhandlingsfællesskabet 

Organisationsforhandlingerne:

E   LC’s krav til KL

F   LC’s krav til RLTN

G   KL’s krav til LC

H   RLTN’s krav til LC   

Pressemeddelelser

Danmarks Lærerforenings pressemeddelelse i forbindelse med de udvekslede krav, 15. december 2014.

Her finder du pressemeddelelsen fra Forhandlingsfællesskabet, 15. december 2014, i forbindelse med de udvekslede krav. 

Herefter starter godkendelsesproceduren, som på vores område omfatter en urafstemning blandt medlemmerne.

De nye overenskomster skal træde i kraft 1. april 2015.

 

Danmarks Lærerforenings krav på det kommunale-/ regionale område

 

Hvad er generelle forhandlinger og hvad er organisations-forhandlinger?

"Folkeskolen"s interview med formand, Anders Bondo Christensen om OK 15 (2. maj 2014) 

Brev til KL

Hent brevet, som Anders Bondo Christensen på vegne af Lærerens Centralorganisation (LC) sendte til Kommunernes Landsforening (KL) forud for forhandlingsmøderne medio januar