Undervisning

Evaluering og prøver Evaluering og prøver

Hvordan stiller Danmarks Lærerforening sig i forhold til eksempelvis de nationale test og PISA-undersøgelserne?

Inklusion og trivsel Inklusion og trivsel

Få foreningens synspunkter på eksempelvis inklusion, mobning og modersmålsundervisning.

Ledelse og forældre Ledelse og forældre

Hvilke regler, politikker og retningslinjer gælder for skole-hjem-samarbejdet? Hvilken funktion har skolens ledelse?

Profession og kompetence Profession og kompetence

Lærernes kompetencer er grundlaget for god undervisning. Læs om foreningens mærkesager her - fx læreruddannelsen.

Fag Fag

Undervisningsdifferentiering og IT i undervisningen? Hvad mener Danmarks Lærerforening?

Skolestruktur og lovændringer Skolestruktur og lovændringer

Foreningen arbejder målrettet for god undervisning ved bl.a., at bidrage med faglige input til lovgivningsprocessen.

Skolestart og udskoling Skolestart og udskoling

Hvad siger loven - og hvad mener Danmarks Lærerforening om kvalificeret undervisning fra skolestart til udskoling?

Udspil fra DLF Udspil fra DLF

Her kan du få et overblik over udvalgte udspil, som Danmarks Lærerforening står bag.