Pressemeddelelser

Lærere kæmper med udbrændthed og stress

Nye tal fra FTF om folkeskolens arbejdsmiljø tegner et billede af en stresset hverdag, som præges af øget nedslidning af lærerne. Tallene bekræfter en tendens, som Lærernes Pension tidligere har konstateret: Flere lærere nedslides og ender på invalidepension.

11 procent af lærerne i folkeskolen føler sig ramt af stress "virkelig meget" eller "ret meget", viser tallene i den aktuelle undersøgelse fra FTF. Tilsvarende føler 11 procent sig udbrændt på grund af deres arbejde "i høj grad" eller "i meget høj grad".

Tallene fra undersøgelsen får Danmarks Lærerforening til at kræve handling. Formand for foreningens organisations- og arbejdsmiljøudvalg, Per Sand Pedersen, siger: "Vi taler reelt om, at hver tiende lærer i den danske folkeskole er ramt af stress og i fare for at blive nedslidt. Det er ikke alene urimeligt i forhold til den enkelte - det er også dårligt for samfundsøkonomien."

"Hele indsatsen for at tiltrække flere til arbejdsmarkedet i de kommende år undergraves, hvis vi samtidig taber en stor del af de erhvervsaktive, fordi de slides ned af et stressende arbejde.

Vi ser frem til regeringens initiativer for at mindske sygefraværet i forbindelse med regeringens 2020-plan. Danmarks Lærerforening har sammen med BUPL udarbejdet et konkret projekt til forebyggelse af sygefravær og til fastholdelse af medarbejdere. Det projekt agter vi at forelægge for regeringen."

Den nye undersøgelse viser også, at der er en markant sammenhæng mellem stress og oplevelsen af, at der stilles uforenelige krav. Blandt de lærere, som oplever, at der stilles uforenelige krav svarer 28 procent at de har "virkelig meget" eller "ret meget" stress. Det tilsvarende tal blandt lærere, som sjældent oplever uforenelige krav, er kun 8 procent.

"En af forklaringerne på, at flere lærere rammes af stress, er utvivlsomt kravet om, at folkeskolen skal inkludere flere elever med særlige problemer i den almindelige undervisning. En rummelig og inkluderende folkeskole er noget, vi alle ønsker. Men det kræver, at den enkelte lærer får bedre mulighed for at kunne rumme disse elever i klassen. Ellers ender vi med at stille krav til lærerne, som de ikke har en chance for at leve op til," siger Per Sand Pedersen.

Undersøgelsen fra FTF om arbejdsmiljø, som netop er offentliggjort, omfatter besvarelser fra mere end 2000 lærere.