Nyheder

Modstand mod kommunale besparelser vokser

Fra alle sider vokser modstanden mod kommunale besparelser i form af det omstridte omprioriteringsbidrag. Bliv klogere på aktuelle undersøgelser, den politiske udvikling og DLF´s indsats sammen med andre faglige organisationer.

Danmarks Lærerforening arbejder for at få bremset det såkaldte omprioriteringsbidrag, som frem til 2019 pålægger kommunerne at skære mere end 7 milliarder kroner på kommunale områder som eksempelvis skoler, dagsinstitutioner og ældrepleje.   

Sammen med FOA, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal har Danmarks Lærerforening de seneste måneder kørt frem med en massiv indsats, der skal sætte velfærdsforringelserne på dagsordenen. Både i dagspressen, på de sociale medier og via dialog med partier på Christiansborg og ude i kommunerne.

"Brug Velfærdsflertallet" hedder sammenslutningen, og indsatsen har sat et fingertryk, der kan mærkes.

Læs også: Støt op om "Brug Velfærdsflertallet" på Facebook
 
Dag for dag vokser modstanden mod omprioriteringsbidraget – både på Christianborg, ude i kommunerne og blandt vælgerne. For eksempel mener et stort flertal blandt landets borgmestre ikke, at KL skal gå med til en ny økonomiaftale med regeringen, hvis ikke omprioriteringsbidraget bliver taget af bordet.

Det fremgår af en ny måling, Epinion har foretaget for sammenslutningen, som Danmarks Lærerforening er part i. 

Læs også: Avisen.dk Borgmestre til Løkke og CO: Vi vil selv bestemme over vores penge

Tilsvarende målinger fra de seneste dage fastslår, at et flertal af borgmestre og embedsmænd forudser store nedskæringer i den borgernære velfærd, hvis omprioriteringsbidraget bliver fastholdt. Det gælder eksempelvis to uafhængige undersøgelser fra henholdsvis KL-bladet Momentum og Avisen Altinget.

Læs også: Altinget.dk. Kollektivt borgmesteropråb: Drop så den omprioritering, Hjort samt Momentum: Omprioriteringsbidraget vil gå ud over alle områder

Kritikken fra det kommunale bagland blev cementeret torsdag, da omprioriteringsbidraget var på dagsordenen i forbindelse med KL-topmødet i Aalborg.

Et flertal af delegerede bakker KL's bestyrelse op i anstrengelserne for at opnå en økonomiaftale for 2017, som ikke påfører kommunerne minusvækst, skriver Ritzaus Bureau.

Læs også: Ritzau: KL-bestyrelse får opbakning til at undgå minusvækst

Kritikken af de planlagte velfærdsforringelser finder man også hos et flertal af lønmodtagerne, som ifølge en ny undersøgelse fra Hovedorganisationen FTF siger nej tak til skattelettelser på bekostning af velfærd.

Kun 12 procent af de adspurgte danskere er interesserede i en lavere skatteprocent og et lavere offentligt serviceniveau, viser undersøgelsen som er foretaget af Epinion.

Læs også: Avisen.dk: Lønmodtagerne siger nej til skattelettelser på bekostning af velfærd

Og på Christiansborg har Socialdemokraterne spillet ud med et beslutningsforslag, der skal pålægge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at tilbageføre de mange milliarder fra det omprioriteringsbidraget til kommunerne. Dansk Folkeparti vil ifølge DR.dk ikke tage endelig stilling til det socialdemokratiske forslag.

Læs også: DR.dk: DF om S-forslag: Lærerbrevsniveau får os til at stemme imod

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har tilbage i oktober måned 2015 regnet sig frem til, at omprioriteringsbidraget kan komme til at koste helt op mod 14.000 kommunale stillinger frem mod 2019. Det er tale om besparelser på i alt 7 milliarder kroner

Læs også: AE.dk: Risiko for stort tab af job i næsten alle kommuner trods udflytning

I en dagsaktuel undersøgelse fra AE fremgår det, hvordan besparelserne bliver fordelt på landets kommuner. Eksempelvis skal der i København spares omkring 700 mio. kr., i Århus ca. 400 mio. kr., i Aalborg 250 mio. kr., og i Odense skal der spares 220 mio. kr., hvis besparelserne fordeles jævnt.

Læs også: AE.dk. Regeringen sparer millioner i hver enkelt kommune

Omprioriteringsbidraget blev som led i den seneste finanslov båret igennem af Venstre-regeringen støttet af Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.