Nyheder

Flygtningebørn har brug for modtageklasser

Kommuner vil droppe modtageklasser og i stedet sende flygtningebørn direkte ud i almindelige folkeskoleklasser. Problematisk, lyder det fra DLF og flere eksperter.

En ny rundspørge lavet af DR Nyheder viser, at 19 ud af 60 kommuner vælger at sende flygtningebørn direkte i en folkeskoleklasse, når skoleåret igen begynder efter sommerferien.

- Det er så ærgerligt, at kommunerne ikke bruger den viden vi har om, hvad der skal til for, at flygtningebørn får en god start. Og det er ikke at sende dem direkte ud i klasserne fra dag et af, siger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Ifølge ham er det afgørende for integrationen, at flygtningebørn kommer i modtageklasser og modtager den særlige og intensive danskundervisning.

Specialiserede lærere
Og det bakkes op af flere eksperter, som peger på, at modtageklasserne skal bevares, hvis integrationen skal lykkes.

- Flygtningebørn bliver altså ikke integreret af, at man bare sender dem hurtigst muligt ud i en folkeskoleklasse, siger forskningschef på VIA University College, Andreas Rasch-Christensen.

Men én af måderne man kan sørge for, at flygtningebørn kommer godt fra start, er ved at lade dem begynde i en modtageklasse. Her er lærerne nemlig specialiserede i at undervise børn med en belastet baggrund, som ikke kan tale dansk, forklarer Andreas Rasch-Christensen.

Professor i parallelsproglighed ved Københavns Universitet Anne Holmen mener også, at kommunerne begår en fejl, når de vælger at nedlægge modtageklasserne.

- Jeg er bekymret for, om man giver de her børn et ordentligt skoletilbud, og så er jeg er bange for, at man sparer nogle lærerkompetencer væk, som man ellers kunne have givet dem, hvis de var begyndt i en modtageklasse med lærere, der har forstand på elever med dansk som andet sprog og psykosociale problemer, siger Anne Holmen.

Nærmer sig amerikanske tilstande
Ifølge Anne Holmen er det ikke, fordi børnene skal forblive i modtageklasserne i lang tid, men de er et vigtig led i overgangen til folkeskolen, forklarer hun.

- De børn har brug for at komme godt i gang med den måde vi går i skole på her og de fag, der bliver undervist i, og det kræver noget særlig pædagogik i starten, siger hun, og mener at man med lukningen af modtageklasser nærmer sig amerikanske tilstande:

- Det minder om det man i USA kalder for ”sink og swim”, hvor de stærke elever svømmer oven på, mens resten drukner. Den slags eksperimenter synes jeg ikke tjener vores folkeskole til ære, siger hun.

Flere af kommunerne forklarer dog i rundspørgen, at de sideløbende vil give flygtningebørnene særlig undervisning ved siden af klassetimerne.