Nyheder

Debat: Antallet af elever og lærere hænger slet ikke sammen

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, har i dag et debatindlæg i Politiken om udfordringerne ved mange elever i klasserne.

Politikens historie om, at pædagoger står alene med op til 17 børn, har været en af de mest læste i de seneste dage. Det er naturligvis helt vanvittigt og burde aldrig forekomme. Vi ser det samme billede i skolen - om ikke endnu værre. I børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse står børnehaveklasselederen eller læreren ofte alene med op til 28 børn.

Eleverne skal ikke blot trives og have gode relationer. De skal hver især undervises og udfordres fagligt, så de bliver så dygtige som muligt. 24 elever og 1 lærer giver mindre end 2 minutters lærertid per elev i en traditionel undervisningslektion, og så skal der endda fraregnes den tid, der uundgåeligt går med den generelle klasserumsledelse.

Politikerne har et ønske om, at skolen skal medvirke til at bryde den negative sociale arv. Det ønske deler jeg 100 pct. Vi skal imidlertid gøre os klart, at netop de elever, der kommer med en svag familiebaggrund, i endnu højere grad har brug for, at en fagligt og fagdidaktisk dygtig lærer har tid til dem i undervisningen.

Politikerne bliver nødt til at forstå, at det ikke er nok at formulere flotte målsætninger.

En vigtig del af det politiske arbejde er at sikre, at der er mulighed for at nå målene. 17 børn til 1 pædagog eller 26 elever til 1 børnehaveklasseleder er et klokkeklart udtryk for, at politikerne svigter den del af deres opgave. Elevtallet i folkeskolen er i de seneste fem år faldet med lige godt 4 pct., men i samme periode har kommunalpolitikerne valgt at nedlægge 14 pct. af lærerstillingerne, og så har politikerne på Christiansborg samtidig besluttet at forlænge elevernes skoleuge med ikke mindre end 36 pct. Det hænger selvfølgelig ikke sammen.

Resultatet er da også, at klassestørrelserne stiger, og muligheden for, at der kan være 2 lærere i klassen, er stort set forsvundet i mange kommuner, og den enkelte lærer skal gennemføre langt flere undervisningstimer.

Og så nytter det ikke, at de samme politikere lover motiverende og spændende undervisning og hævder, at nu skal alle børn blive så dygtige som muligt. Politikere lokalt og centralt må forholde sig til virkeligheden i skoler og daginstitutioner og tage ansvar for, at vi får held med vores vigtige opgaver.