Elevrettigheder

Børns Vilkår, Børnerådet, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og Danmarks Lærerforening er gået sammen for at sætte fokus på elevernes rettigheder. Her kan du se og læse mere om de otte elevrettigheder.
2018 12 10 Broenshoej Dlf Genre Fotos0400
Gode fysiske rammer og et godt indeklima

Et godt indeklima påvirker elevernes koncentrationsevne og indlæring positivt.

En individuel plan for elever med særlige behov

Det er afgørende for en vellykket inklusion, at der ligger en handleplan for eleven.

Et godt samarbejde mellem hjem og skole

Et godt samarbejde understøtter både elevens faglige og sociale udvikling.

Undervisning tilpasset den enkelte

Læreren skal have mulighed for at undervise alle elever efter deres forudsætninger.

Demokratisk inddragelse

Inddragelse gør eleverne mere motiverede og styrker deres demokratiske dannelse.

Uddannede lærere

En uddannet lærer er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen.

Trivsel blandt alle elever

Alle elever har ret til at trives i skolen og til en hverdag uden mobning.

Færre elever i klasserne

Mindre klasser giver mere tid med læreren og større udbytte af undervisningen.

Download materiale

Sådan printer du pjecen:

  1. Vælg "udskriv på begge sider af papiret" 
  2. Vælg "vend på den lange side"
  3. Print og fold