Elever som pårørende ifm. psykisk sygdom

Danmarks Lærerforening har sammen med Psykiatrifonden og Kombu samlet vigtig viden og en række konkrete værktøjer, som lærere kan benytte i arbejdet med at støtte børn og unge, som vokser op i familier med psykisk sygdom.

Webinar om børn som pårørende til en psykisk syg

Danmarks Lærerforening og Psykiatrifonden holdte den 26. august 2021 et webinar om børn, som vokser op med forældre med psykisk sygdom.

Se eller gense webinaret


1 ud af 4 børn vokser op med en mor eller far, som er ramt af psykisk sygdom. Hvis forældrene har en svær psykisk sygdom, udvikler 30-50 procent af børnene selv psykisk sygdom inden de fylder 30 år.

For børn som vokser op med psykisk sygdom er støtte og omsorg derfor afgørende - og heldigvis kan en lille indsats gøre en kæmpe forskel for barnets udvikling og trivsel. Her bliver I lærere særdeles vigtige, da I i jeres daglige interaktion med børnene spiller en afgørende betydning i deres liv.

Hvad er psykisk sygdom?

Cirka hver 3. voksen vil på et eller andet tidspunkt i livet opleve psykiske problemer eller symptomer på en psykiatrisk diagnose. En psykiatrisk diagnose er egentlig blot et navn for en gruppe samtidige symptomer, der udgør en bestemt psykisk sygdom eller tilstand.

Psykisk sygdom er altså ikke noget, man ER, men en sygdom, man HAR – og mange lever et godt liv med deres diagnose.

Sådan påvirker forældres psykiske sygdom barnet

Hvert fjerde barn vokser op i en familie med periodisk eller permanent psykisk sygdom.

Disse pårørende børn risikerer i langt højere grad end andre børn at komme i social og faglig mistrivsel samt på sigt at udvikle psykisk sygdom, men heldigvis kan voksne i børns skole- og fritidsliv gøre en særlig forskel for disse børn.

Børn påvirkes af forældres sygdom

Børn kan mærke, når noget ikke er, som det skal være, og når deres forældre har det skidt. Derfor bliver børn også påvirkede, når deres forældre bliver ramt af en psykisk sygdom.

Hvor meget sygdommen påvirker barnet afhænger af en række faktorer; blandt andet sygdommens art og sværhedsgrad, hvor længe den står på, hvor gammelt barnet er, når sygdommen bryder ud, og hvordan netværket omkring familien er.

Under alle omstændigheder påvirker sygdommen altid barnet, og det er vigtigt, at barnet kan tale med nogen om det – ellers risikerer barnet at komme til at føle sig ensom, anderledes og bliver ramt af skyldfølelse.

Mange, som er ramt af psykisk sygdom, er gode forældre

Hvis man som forælder er ramt af en psykisk sygdom, betyder det, at man i perioder kan have svært ved at være den forælder, man ønsker at være, da ens evne til nærvær, interesse og kontakt med barnet kan være påvirket af sygdommen. Hvis sygdommen fylder, er det derfor vigtigt at både forældre og børn får støtte.

Sådan kan du gøre en forskel

Som lærer kan du gøre en stor forskel for et barn, der vokser op i et hjem med psykisk sygdom. Det kan nemlig have en afgørende betydning for et barn, at en voksen uden for familien ’ser’ barnet og støtter i den vanskelige situation, som de befinder sig i.

Nedenfor fortæller Sofie og Johanne, som begge voksede op men en mor med psykisk sygdom, hvordan de henholdsvis fik, og ikke fik den støtte, de havde brug for som bør.

Video 5.2 - Sofie fik ikke den hjælp hun havde brug for - m. undertekst.mp4 from Psykiatrifonden on Vimeo.

Video 5.1 - Sådan fik Johanne afgørende hjælp - m. undertekst.mp4 from Psykiatrifonden on Vimeo.

Tegn hos børn i mistrivsel

Børn reagerer forskelligt på det svære vilkår at vokse op med en forælder med psykisk sygdom – og viser deres mistrivsel på måder, som også kan være udtryk for andre problematikker.

Det er derfor ikke en let opgave at identificere disse børn, og det er nødvendigt at se på en række almene mistrivselsfaktorer.

Denne video beskriver nogle af de adfærdssymptomer, du skal være opmærksom på hos børn.

Og hvis du er bekymret for et barn, kan du benytte ’Vi er bekymrede’-observationsskema, som vi har udviklet og som du introduceres til i nedenstående video.

Sådan hjælper du som lærer børn i familier med psykisk sygdom

Som lærer, er der flere måder, du kan støtte barnet på. Oftest vil det at være lidt ekstra opmærksom på barnet og dets trivsel gøre en kæmpe forskel. Spørg ind til barnet og hjælp med at skabe nogle rammer, så barnet kan få et frirum i skolen.

Psykiatrifonden har udviklet en række konkrete værktøjer, som du kan bruge relationen til barnet og forældrene med det samme. Værktøjerne skal hjælpe dig med at støtte barnet og hjælper dig bl.a. til hvordan du kan samtale med barnet samt med forældrene.

Nedenfor kan du downloade værktøjerne samt se en video, som introducerer hvordan du kan bruge dem i dit arbejde.

Vigtig voksen


Hent værktøjet "Brev til min vigtige voksen"

Hent værktøjet "Vejledning til vigtig voksen"

Samatalen med barnet & samtaleguide med børn


Hent værktøjet "samtaleguide børn"

Dialogværktøj - Batterierne

 

Hent værktøjet "Batterier 1.-4. klasse"

Hent værktøjet "Batterier 5.-7. klasse"

Samtalen med forælderen

Hent værktøjet "De 4 huskeregler"

Kære forældre

Hent værktøjet "Kære forælder"


Få hjælp, rådgivning og viden på Kombu.dk

Oversigt over hjælp og tilbud i din kommune eller region

Se tilbud til børn i familier med psykisk sygdom

Få gratis faglig rådgivning som lærer

I kompetencecenteret tilbyder vi gratis rådgivning til fagpersoner, som møder børn i familier med psykisk sygdom – herunder lærere.
Læs mere om kombu

Gratis E-learning til lærere og pædagoger

Vi har udviklet et e-learning modul, hvor du sammen med dit lærerteam kan tage et 45 minutters online e-learning kursus, hvor du bliver klædt på til at handle, hvis du har et barn i klassen, som viser tegn på mistrivsel.
Gå til E-learning