Gode fysiske rammer og et godt indeklima

Et godt indeklima påvirker elevernes koncentrationsevne og indlæring positivt. Samtidig giver ordentlige fysiske rammer eleverne mulighed for at eksperimentere, opleve og forstå selv komplicerede sammenhænge, og det øger desuden elevernes trivsel.

Gode fysiske rammer påvirker elevernes udbytte positivt

Gode fysiske rammer på skolerne, både inde- og udearealer, og et godt indeklima har stor betydning for elevernes faglige udvikling og trivsel. De fysiske rammer på skolerne skal gennem fokus på indretning, æstetik, sikkerhed, vedligehold og renholdelse give eleverne mulighed for at eksperimentere, opleve og forstå selv komplicerede sammenhænge.

De fysiske rammer skal også kunne inspirere eleverne, de skal understøtte elevernes trivsel, og de skal sikre, at eleverne færdes sikkert på skolen. Indeklimaet er også vigtigt, da en høj koncentration af CO2 i klasselokalerne påvirker elevernes koncentrationsevne og indlæring negativt.

Til trods for den omfattende viden om betydningen af det fysiske miljø viser flere undersøgelser, at det fortsat halter mange steder med bl.a. dårligt indeklima i klasselokalerne, uhumske toiletter og nedslidte udearealer uden pædagogisk sammenhæng med indearealerne.  

 

Hvad siger loven?

Ifølge undervisningsmiljøloven har elever i folkeskolen ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skolerne skal fremme elevernes muligheder for udvikling og fagligt udbytte og omfatter derfor også skolens psykiske og æstetiske miljø.

Det gode fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø er dog ikke defineret nærmere i loven, og der findes ingen kontrolinstans, som sikrer lovens overholdelse. Loven pålægger skolerne mindst hvert tredje år at udarbejde en undervisningsmiljøvurdering, som offentliggøres på skolernes hjemmeside.

Arbejdsmiljøloven gælder ikke for eleverne, men kun for de ansatte på folkeskolerne.

 

Fakta på området

Flere forskellige undersøgelser viser entydigt, at en høj koncentration af CO2 i luften nedsætter elevernes indlæring og præstation (Kilde: DTU 2016).

Ifølge en landsdækkende undersøgelse, hvor elever undersøgte indeklimaet i klasselokalerne, blev der på 60 pct. af skolerne målt en CO2-koncentration over det acceptable niveau. I 19 pct. af klasselokalerne var CO2-indholdet mere end dobbelt så højt som anbefalet (Kilde: DTU 2014).

Den nationale trivselsmåling fra 2017 viser, at 59 pct. af eleverne i 4.-9. klasse synes godt om undervisningslokalerne på skolen. Undersøgelsen viser også, at blot 17 pct. synes, at toiletterne på skolen er rene og pæne.

En undersøgelse fra Børnerådet viser, at henholdsvis 44 pct. og 36 pct. af eleverne oplever, at der er henholdsvis træk og dårlig luft i klasselokalet flere gange om ugen. Godt hver fjerde elev angiver, at de har svært ved at koncentrere sig, hvis der er indelukket eller lugter dårligt i lokalet (Kilde: Børnerådet 2012).