PISA

 

Her på siden kan du læse om

 

Hvad er PISA?

PISA – Programme for International Students Assessment - er en international undersøgelse, som gennemføres af OECD hvert tredje år. Den foretages som en stikprøveundersøgelse blandt 15-årige elever i skolen. Alle PISA-undersøgelserne tester elevernes kundskaber i læsning, matematik og naturfag. Hver undersøgelse har dog særligt fokus på ét område. I 2015 var det naturfag.

Undersøgelsen har til hensigt at måle, hvor godt unge på 15 år er rustet til at møde fremtidens udfordringer. 

Hvem står bag PISA?

Det er OECD, der står bag PISA-undersøgelserne.  OECD indsamler oplysninger og test af børn og unges færdigheder i en række lande verden over. PISA undersøgelsen har til hensigt at måle, hvor godt unge på 15 år er rustet til at møde fremtidens udfordringer.

Det er en del af det overordnede OECD-projekt at udvikle de test- og spørgeskemaer, der skal bruges til undersøgelsen. Det drejer sig om læse-, matematik- og naturfagstest og såkaldte CCC-test, dvs. test, der måler børn og unges tværfaglige personlige kompetencer. 

Hvad kan vi bruge PISA til?

PISA og andre internationale undersøgelser kan gøre os opmærksomme på både styrker og problemfelter ved det danske skolesystem. De kan give anledning til at stille kvalificerede spørgsmål til, hvordan vi kan gøre folkeskolen endnu bedre.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på PISA undersøgelsernes begrænsninger. En PISA-undersøgelse viser først og fremmest, hvor gode eleverne i et land er til at svare på undersøgelsens spørgsmål sammenlignet med eleverne i andre lande. 

PISA giver ikke svar på årsagen til de målte forskelle, og PISA tager ikke tager hensyn til lokale og nationale målsætninger for skolen. En PISA-undersøgelse viser altså ikke, om folkeskolen lever op til målsætningerne i den danske folkeskolelov og folkeskolens formålsparagraf.

Kritik af PISA

Professor Svend Kreiner, der er ekspert i pædagogisk statistik, har påvist, at PISA-testene er ubrugelige til at rangordne forskellige landes skolefærdigheder. Svend Kreiner fik i 2013 Stinus-prisen for sin vedholdende kritik af PISAs rangordning.

Danmarks Lærerforening er især kritisk overfor nogle af de måder, PISA-resultaterne bruges på. Der er en tendens til, at for ensidigt fokus på PISA-resultater fjerner fokus på den brede, alment dannende opgave, skolen også har.

Fakta om PISA

  • PISA er blevet gennemført hvert tredje år siden 2000
  • Der er stadigt flere lande der deltager – i 2015 deltog 72 lande i PISA 
  • Alle PISA undersøgelserne tester elevernes kundskaber i læsning, matematik og naturfag.
  • Hver undersøgelse har dog særligt fokus på ét område. I PISA 2015 var det naturfag.
  • Testen varer to timer og er en blanding af multiple choice og spørgsmål, hvor eleverne selv skal konstruere svarene.
  • Udover selve testen skal eleverne opgive baggrundsoplysninger om sig selv og deres hjem
  • PISA  står for Programme for International Student Assessment