PISA

PISA er en international undersøgelse, der tester elevernes kundskaber. Den gennemføres af OECD hvert tredje år.

 

Her på siden kan du læse om

 

Hvad mener Danmarks Lærerforening om PISA?

Danmarks Lærerforening er kritisk overfor at PISA-resultaterne i den politiske debat bruges på en måde, som undersøgelsen ikke giver belæg for. Der en tendens til, at for ensidigt fokus på PISA-resultater fjerner fokus på den brede, alment dannende opgave, skolen også har.

Det er også vigtigt at være opmærksom på PISA undersøgelsernes begrænsninger. En PISA-undersøgelse viser først og fremmest, hvor gode eleverne i et land er til at svare på undersøgelsens spørgsmål sammenlignet med eleverne i andre lande. 

PISA tager ikke tager hensyn til lokale og nationale målsætninger for skolen. PISA-undersøgelsen siger derfor ikke noget om, hvorvidt folkeskolen lever op til målsætningerne i den danske folkeskolelov, fagenes formål og folkeskolens formålsparagraf.

PISA giver ingen svar på årsagerne til de målte forskelle, og gør os derfor ikke klogere på, hvordan vi skal lave god undervisning.

Mindre forskydninger i danske elevers resultater på PISA-ranglisten er reelt ubetydelige, fordi det er så lidt, der skiller landene, og en ændring i Danmarks placering også kan skyldes, at andre landes elever er avanceret på ranglisten (eller det modsatte).

 

Kritik af PISA's validitet

En række forskere har gennem årene rejst en vedvarende kritik af PISAs validitet. Professor Svend Kreiner, der er ekspert i pædagogisk statistik, har påvist, at PISA-testene er ubrugelige til at rangordne forskellige landes skolefærdigheder. Svend Kreiner fik i 2013 Stinus-prisen for sin vedholdende kritik af PISAs rangordning.

Læs mere om forskernes kritik af PISA i denne artikel fra maj 2017.

 

Fakta om PISA

  • PISA er blevet gennemført hvert tredje år siden 2000
  • Der er stadigt flere lande der deltager – i 2015 deltog 72 lande i PISA 
  • Alle PISA undersøgelserne tester elevernes kundskaber i læsning, matematik og naturfag
  • Hver undersøgelse har dog særligt fokus på ét område. I PISA 2015 var det naturfag.
  • Testen varer to timer og er en blanding af multiple choice og spørgsmål, hvor eleverne selv skal konstruere svarene.
  • Udover selve testen skal eleverne opgive baggrundsoplysninger om sig selv og deres hjem
  • PISA står for Programme for International Student Assessment.

 

Til top