It i undervisningen

Den øgede digitalisering af folkeskolen er et aktuelt emne i debatten om folkeskolens udvikling.

 

Her på siden kan du læse om:

 

Danske elever har gode it-kompetencer

Den  20. november 2014 blev den internationale undersøgelse om digitale kompetencer, ICILS, offentliggjort. Undersøgelsen viser, at Danmark ligger i toppen, når det gælder elevernes computer- og informationskompetencer. De danske lærere er positive over for at inddrage it i undervisningen – og gør det. Undersøgelsen viser dog også, at lærerne bruger it relativt traditionelt. Der er således fortsat brug for at støtte kompetenceudvikling i retning af en mere fagdidaktisk og faglig integration af it i undervisningen, hvilket er i tråd med foreningens politik på området. 

Danmarks Lærerforening mener:

  • It kan skabe kvalitet i undervisningen og øge elevernes læring, hvis det bruges pædagogisk og didaktisk i fagene med udgangspunkt i fælles mål.
  • Alle kommuner og skoler bør have en plan for udviklingen af it i folkeskolen, således at de didaktiske aspekter inddrages.
  • Tiden er kommet til at rette opmærksomheden og resurserne mod skolens fag og brugen af it i fagene, hvor fokus hidtil har været på indkøb af elektroniske tavler, bærbare pc'ere, iPads mv. samt på de generelle it færdigheder i undervisningen.  

Fagbogen "It i alle fag"

Forlaget Dafolo og Danmarks Lærerforening har sammen udgivet  bogen "It i alle fag".

Bogen henvender sig til lærere, vejledere og ledere, der gerne vil styrke integrationen af it i skolens undervisningsfag. Bogen indeholder teoretiske artikler om henholdsvis undervisningsplanlægning med digitale teknologier og teamets arbejde med udvikling af it i fagene, samt en række konkrete artikler om integration af it i skolens fag. Artiklerne er primært skrevet af praktiserende lærere, der har afprøvet eksemplerne i deres undervisning.

Bogen kan købes hos Forlaget Dafolo.