DLFs kommentar til regeringens folkeskoleudspil

Regeringen kom i september med deres udspil 'Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed'. Læs Danmarks Lærerforenings faglige kommentar til udspillet her

Regeringens udspil Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed udtrykker en ambition om at styrke fagligheden i bl.a. naturfag samtidig med, at der gives øget frihed til skolerne, og der sker en reduktion af de faglige bindinger. Danmarks Lærerforening medvirker gerne til at udfolde den ambition.

Hvis vi ønsker en god folkeskole, skal vi sikre, at central styring erstattes med mere frihed til lokale beslutninger. Vi ser gerne, at lærerne og de enkelte skoler – i respekt for nationalt og kommunalt fastsatte målsætninger – i langt højere grad tager ansvar for konkrete beslutninger i og omkring undervisningen.

I denne faglige kommentar  har vi med afsæt i lærernes professionelle viden og relevant forskning forholdt os til disse hovedelementer i regeringsudspillet.

 1. Fleksibilitet og undervisningstid
  • Timetal
  • Understøttende
  • §16b

 2. Styrket faglighed
  • Naturfag
  • Læsekampagne

 3. Reduktion af faglige bindinger

 4. Selvstyre

Afslutningsvis har vi i kommentaren beskrevet nødvendigheden af politiske initiativer, der retter op på folkeskolens resursemæssige vilkår.

Læs hele Danmarks Lærerforenings faglige kommentar til regeringens udspil her