Inklusion og trivsel

Inklusion Inklusion

Danmarks Lærerforening støtter målsætningen om, at flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning.

Tosprogede elever Tosprogede elever

Danmarks Lærerforening mener, at den kulturelle forskellighed kan og skal bruges i folkeskolen