Lærerprofessionens betydning

 

Danmarks Lærerforening mener

  • At dygtige velkvalificerede lærere er forudsætningen for, at vi kan fastholde og videreudvikle kvaliteten i elevernes undervisning

  • Undervisning skal varetages af lærere. Det gælder for al undervisning, uanset hvordan den tilrettelægges

  • Undervisningsbegrebet kan ikke opdeles i faglighed og trivsel - lærerens relation til eleverne er en forudsætning for elevernes faglige udvikling.

 

Forskning

En ad hoc arbejdsgruppe i Danmarks Lærerforening har udarbejdet et materiale om lærerprofessionens betydning. Materialet består bl.a. af en forskningsoversigt, som indeholder en kort beskrivelse af udvalgte forskningsresultater om lærerens betydning for elevernes læring.

Formålet med oversigten er at give et overblik over den tilgængelige viden på området samt at forsyne kredsene med argumenter, som kan bruges i lokale drøftelser på området.

 

Undervisning - verdens bedste investering

"I Danmark og Norden kan lærere designe og strukturere læringsforløb i samarbejdende fællesskaber, som motiverer eleverne på baggrund af deres individuelt forskellige forudsætninger og egenskaber, og som stræber efter, at alle elever lærer mest muligt, og vi evaluerer og planlægger i samarbejde med kollegaer og ledelse. Det er det, vi kalder undervisning"

Læs mere i pjecen "Undervisning - verdens bedste investering"