Publikationer

Alle_034 2013 20 05 DLF Gentofte 023

Folkeskolens rekrutteringsproblemer

Folkeskolens rekrutteringsproblemer

September 2018

Pjece: Der er massiv dokumentation for, at folkeskolen har akutte udfordringer i forhold til at tiltrække uddannede lærere til ledige lærerstillinger og i forhold til at fastholde allerede ansatte lærere i folkeskolen.

Manglen på et stabilt lærerkorps med de rette kvalifikationer giver problemer i forhold til at sikre eleverne en god og tryg skolegang. Derfor bør rekrutteringsudfordringerne i folkeskolen tages meget alvorligt. 

Download pjecen

Pjece: Har i overvejet de nye muligheder for at øge kvaliteten i elevernes undervisning

Pjece: Har i overvejet de nye muligheder for at øge kvaliteten i elevernes undervisning

Januar 2016

GUIDE TIL KORTERE SKOLEDAGE: Pjece fra Danmarks Lærerforening med budskabet om, at det godt kan lade sig gøre at konvertere timer i understøttende undervisning til tolærerordninger - inden for lovens rammer - til gavn for kvaliteten i elevernes undervisning. 

Download pjece

Færre ressourcer og flere opgaver - kvaliteten i folkeskolen står på spil

Færre ressourcer og flere opgaver - kvaliteten i folkeskolen står på spil

Juni 2015

Danmarks Lærerforening udgav i forbindelse med folketingsvalget 2015 denne pjece for at sætte fokus på, at der ikke er balance mellem folkeskolens opgaver og de ressourcer, som er afsat.

Download pjecen her 

Bliv aktiv i Danmarks Lærerforening

Bliv aktiv i Danmarks Lærerforening

Maj 2015

I pjecen kan du læse mere om, hvad det vil sige at have en tillidspost i Danmarks Lærerforening, og hvordan du bliver valgt til en.

Download pjecen her

 

Lærernes kampe - kampen for skolen

Lærernes kampe - kampen for skolen

September 2014

Bog om Danmarks Lærerforenings historie og kampen om lærernes rettigheder gennem seks årtier. Udkommer i anledning af skolens 200 års jubilæum.

Download bogen som PDF her

Bud på god skoleledelse

Bud på god skoleledelse

August 2014

I pjecen kan du læse Danmarks Lærerforenings syv bud på god skoleledelse, hvor foreningen lægger op til et samarbejde om udvikling og understøttelse af god ledelse i folkeskolen til gavn for den enkelte elev.

Download den printvenlige pjece her

Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

Juni 2014

I pjecen beskriver Danmarks Lærerforening, hvilke principper de mener skal være gældende for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau. 

Download pjecen til læsning eller print her 

Gode råd om proces frem mod august 2014

Gode råd om proces frem mod august 2014

Oktober 2013

Pjecen indeholder en række forslag til, hvordan man på den enkelte arbejdsplads kan tackle en række problemstillinger, der melder sig i forbindelse med Lov 409 og folkeskolereformen.

Læs pjecen her eller få den i en udskriftsvenlig version

Folkeskolereformen

Folkeskolereformen

Oktober 2013

Pjecen introducerer de væsentligste ændringer i den kommende folkeskolelov, ændringer der får stor betydning for skolens hverdag.

Læs pjecen her eller få den i en udskriftsvenlig version

Lov 409

Lov 409

Oktober 2013

Loven – som er vedtaget af et markant flertal i Folketinget fastsætter fra den 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af arbejdet. Eksemplerne i pjecen tager alle udgangspunkt i det kommunale bilag.

Læs pjecen her eller få den i en udskriftsvenlig version

 

Inspirationsguide: Indretning af arbejdspladser til undervisere

Inspirationsguide: Indretning af arbejdspladser til undervisere

September 2013

Fra skoleåret 2014/15 forventes det, at en langt større del af arbejdet omkring undervisningsopgaverne skal foregå på arbejdspladsen. I sådanne tilfælde skal arbejdsstedet og arbejdspladsen leve op til en lang række krav, og derfor har Danmarks Lærerforening i samarbejde med Bascon a/s udarbejdet denne inspirationsguide.

Læs den her

 

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre

Januar 2013

Danmarks Lærerforening offentliggjorde i januar 2013 et udspil om fremtidens folkeskole, som blandt andet indeholder forslag om, hvordan vi får mere og sammenhængende undervisning, en mere åben skole og bedre inklusion. Udspillet hedder "Sammen gør vi en god skole bedre"

Lærerprofessionens betydning

2012

Oversigt fra Danmarks Lærerforening over centrale forskningsresultater om lærerprofessionen og kvaliteten i skolen. 

Handling bag ordene

Handling bag ordene

2012

Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil 2012.

Med dette skolepolitiske indspil vil Danmarks Lærerforening gå aktivt og konstruktivt ind i udviklingen af den vigtigste opgave vi har: Uddannelsen af vores børn.

 

Fællesskabets skole - en inkluderende skole

2011

Danmarks Lærerforening har lavet en række pjecer om "Fællesskabets skole". Denne pjece  "Fællesskabets skole om inklusion"giver mulighed for, på den enkelte skole, at drøfte de rammevilkår, der skal være til stede for at skolen kan blive mere inkluderende.

 

Undervisning i naurfag

Undervisning i naurfag

2010

Et notat om en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening om undervisning i naturfagene 2010.

Undersøgelsen skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan vi kan skabe bedre rammer for undervisningen i de fire naturfag.

Undervisning – verdens bedste investering

Undervisning – verdens bedste investering

2010

Pjece fra Danmarks lærerforening med fokus på undersøgelser om folkeskolen.

Denne pjece lægger op til debat om, hvordan vi kan bruge den nationale og internationale uddannelsesdebat og forskning til at gøre vores folkeskole endnu bedre.

Fælles viden - fælles handling

Fælles viden - fælles handling

2009

"Fælles viden - fælles handling" er et oplæg lavet i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne og Skole og Samfund i forbindelse med skolestart 2009

Uro i skolen

Uro i skolen

2009

Et oplæg fra Danmarks Lærerforening om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen.

Dette er et arbejdspapir, som er beregnet som inspirationsmateriale til brug for skolerne og lærerne.

Naturfag er en udfordring for alle

2007

Et notat fra Danmarks Lærerforening som sammenfatter flere rapporter omkring naturfag i folkeskolen.

Notatet skal omsætte nogle af de forslag, der bliver givet i de mange rapporter til nogle konkrete initiativer, der skal styrke naturfagene i folkeskolen.

Sådan kommer vi videre

2007

Dette er et notat som sammenfatter elever, forældre, pædagoger, lærere og lederes anbefalinger om folkeskolens aktuelle udfordringer.

Notatet sammenfatter, hvordan de i et samarbejde og hver for sig kan medvirke til at løse disse udfordringer og skabe bred samling og folkelig opbakning omkring folkeskolen.

Hvordan kan vores børn lære mere i skolen?

Hvordan kan vores børn lære mere i skolen?

2006

En serie af syv hæfter fra Danmarks Lærerforening, KL  og Skole og Samfund om skole-hjem-samarbejde 2006.

Hæfterne kan læses og diskuteres hjemme, til forældremøder, til forældresamtaler og inspirere til diskussioner i skolebestyrelserne.

 

Kvalitetssystem – en procesguide

Kvalitetssystem – en procesguide

2006

En procesguide fra Danmarkslærerforening  2006

Formålet med guiden er at præsentere et kvalitetssystem, som skal understøtte lærernes faglige engagement og dialog, samt skabe synlighed omkring skolernes daglige arbejde.

Specialundervisning i de nye kommuner

Specialundervisning i de nye kommuner

2006

En rapport fra KL og Danmarks Lærerforening 2006.

Rapporten indeholder vurderinger og anbefalinger i forbindelse med sammenlægningen af specialundervisningen i de nye kommuner. 

Fællesskabets skole - en rummelig skole

2006

Danmarks Lærerforening har lavet en række pjecer om "Fællesskabets skole". "Fællesskabets skole - en rummelig skole" er et tillæg til pjecen "Fællesskabets skole - en inkluderende skole". I pjecen drøftes, hvordan vi sikrer mulighederne for vores fælles ambition om den rummelige folkeskole.

Fællesskabets skole - faglighed

Fællesskabets skole - faglighed

2005

Danmarks Lærerforening har lavet en række pjecer om "Fællesskabets skole". "Fællesskabets skole - faglighed" sætter debatten om faglighed ind i et bredere perspektiv og kvalificerer dermed debatten.

 

Professionsstrategi og udvikling

Professionsstrategi og udvikling

2005

Danmarks Lærerforenings professionsstrategi 2005

Notatet har til formål at beskrive udviklingen i foreningens valg af strategi - og hermed styrke foreningens interne forståelse for betydningen af en professionsstrategi.

Gør en god skole bedre

Gør en god skole bedre

2004

Rapport fra Danmarks Lærerforening om forbedring og udvikling af skolen

Formålet med denne rapport fra Danmarks Lærerforening er at give nogle bud på, hvordan der konkret kan følges op på de problemfelter, som internationale undersøgelser og sammenligninger viser.

Fællesskabets skole - i et multietnisk samfund

Fællesskabets skole - i et multietnisk samfund

2003

Danmarks Lærerforening har lavet en række pjecer om "Fællesskabets skole". "Fællesskabets skole - i et multietnisk samfund" fremlægger og diskuterer vores bud på folkeskolens rolle i integrationsarbejdet.

Folkeskolen - et samlet skoleforløb

2002

Danmarks Lærerforening har lavet en række pjecer om "Fællesskabets skole". Med "Fællesskabets skole - Folkeskolen - et samlet skoleforløb" ønsker Danmarks Lærerforening at bidrage til diskussionen om en fast strukturel opdeling af folkeskolen.

Børnehaveklassen - starten på fællesskabets skole

Børnehaveklassen - starten på fællesskabets skole

2002

Danmarks Lærerforening har lavet en række pjecer om "Fællesskabets skole". I "Fællesskabets skole - Børnehaveklassen - starten på fællesskabets skole" anbefaler og argumenterer Danmarks Lærerforening for, at børnehaveklassen skal omfattes af undervisningspligten.

Professionsideal for Danmarks Lærerforening

Professionsideal for Danmarks Lærerforening

2002

Professionsideal for Danmarks Lærerforening anno 2002.

Fremtidens skole

Fremtidens skole

Pjece fra Danmarks Lærerforening om fremtidens skole

Vi ved ikke meget om fremtiden. I Danmarks Lærerforening har vi gjort os nogle tanker om, hvad fremtiden sandsynligvis vil bringe. Og hvilke værdier der skal præge folkeskolen fremover.

Folkeskolen - den vigtigste samfundsinstitution

Folkeskolen - den vigtigste samfundsinstitution

2000

Danmarks Lærerforening har lavet en række pjecer om "Fællesskabets skole".

Med "Fællesskabets skole - Folkeskolen den vigtigste samfundsinstitution" ønsker foreningen at sikre, at der sættes fokus på, hvilken rolle folkeskolen fremover skal spille som samfundsinstitution.

 

Respekt og ansvar - fokus på lærer professionen

Respekt og ansvar - fokus på lærer professionen

Medlemspjece fra Danmarks Lærerforening som i kort form giver inspiration til drøftelser om sammenhæng mellem den gode skole og de rammer, der gives for lærerarbejdet.