Tosprogede elever

Folkeskolen er for alle elever - uanset etnisk baggrund.

 

Fælles spilleregler for folkeskolen

Mangfoldighed i skolen er en resurse, og skolen skal modarbejde polariserende generaliseringer. Alle børn og deres familier skal, uanset etnicitet, respektere de spilleregler, der er grundlaget for folkeskolens fællesskab.

 

Kulturforskelle skal bruges i folkeskolen

Den kulturelle forskellighed skal bruges til at:

  • Forstå omverdenen
  • Skabe kulturel indlevelsesevne
  • Skabe gensidig respekt mellem mennesker med forskellig baggrund
  • Fremme kommunikation på tværs af kulturbestemte forskelle - også i skoler med få eller ingen tosprogede elever. 

 

Stat og kommune har også et ansvar for integrationen

Integrationen af de nye danske borgere er en opgave for alle - ikke kun for folkeskolen. Stat og kommuner må have en fælles strategi for fordeling af ansvaret og økonomien. Kommunerne skal forpligtes til at have en samlet lokal politik for integration med målbeskrivelser og handleplaner, der også omfatter bolig- og arbejdsmarkedsområdet.

 

Alle lærere skal uddannes om integration

Integrationen er ikke kun den enkelte lærers individuelle opgave, men alle lærere skal have en uddannelse på området.