DLF mener Udskoling

Klassefællesskab

Forslag til tema 2: Mulighed for at prøve fag og emner af i klassefællesskabets tryghed efter motivation og interesse - uden at skulle vælge retning på ungdomsuddannelse for tidligt.


Danmarks Lærerforening foreslår:

  1. Lærerne skal have bedre rammer for at tilrettelægge valgfag og projektforløb.

  2. Folkeskolen skal vedblive med at være en enhedsskole, også i de ældste klasser.

  3. Valgfag og projektforløb må ikke opdele eleverne i faglige niveauer eller presse dem til et for tidligt valg af ungdomsuddannelse.

  4. Der skal tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte på alle klassetrin i folkeskolen.

  5. Styrket skoleledelse – gennem nærhed, værdibasering og åbenhed.


Forslagene uddybes i pjecen "Udsyn og fællesskab i udskolingen"