Arbejdsmiljø

  • Gode fysiske rammer og et godt indeklima

    Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/gode-fysiske-rammer-og-et-godt-indeklima 25. maj 2017

    Et godt indeklima påvirker elevernes koncentrationsevne og indlæring positivt. Samtidig giver ordentlige fysiske rammer eleverne mulighed for at eksperimentere, opleve og forstå selv komplicerede sammenhænge, og det øger desuden elevernes trivsel.

Udvalgte emner