Fag

 • 09 - Fastsættelse af kontingent

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/09-fastsaettelse-af-kontingentet-for-2024-og-kontingentramme-for-2025 27. juni 2023

  Kongressen vedtog kontingent henholdsvis kontingentramme for de kommende to år

 • KL og DLF vil give nyuddannede lærere en bedre start i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/kl-og-dlf-vil-give-nyuddannede-laerere-en-bedre-start-i-folkeskolen 22. august 2023

  Flere nyuddannede lærere oplever overgangen til lærerlivet som udfordrende. Derfor har KL og DLF samlet inspiration og viden til, hvordan nye lærere støttes endnu bedre i deres første job. Flere kommuner er allerede i gang med at styrke overgangen.

 • Egentid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/private-gymnasiers-grundskoler/egentid 3. oktober 2013

  Her kan du læse om den del af arbejdstiden, der kaldes egentid. Egentiden er en centralt aftalt akkord. Inden for den afsatte tid – 400 eller 300 timer – har du selv ansvaret for at tilrettelægge arbejdet med de opgaver, som akkorden dækker

 • Skole-hjem-samtaler

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/foraeldresamarbejde/skole-hjem-samtaler 16. januar 2018

  Brug skole-hjem-samtalen til at skabe en fælles forståelse af elevens faglige og sociale udvikling.

 • Ugeplan og nyhedsbrev

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/foraeldresamarbejde/ugeplan-og-nyhedsbreve 16. januar 2018

  Med ugeplaner og nyhedsbreve kan du løbende informere forældrene om praktiske oplysninger og undervisningens indhold og formål.

 • 04 - Strategiske målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/04-strategiske-maalsaetninger-for-2024-2027 25. august 2023

  Kongressen vedtog fælles strategiske målsætninger for hele Danmarks Lærerforening for hovedstyrelsesperioden 2024-2027

 • Kønsopmærksomhed

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/koensopmaerksomhed 4. maj 2018

  Folkeskolen skal favne, udfordre og møde alle elever, uanset køn og baggrund i en undervisning præget af ligeværd og åndsfrihed.

 • Bogserien "Pædagogisk Rækkevidde"

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/bogserien-paedagogisk-raekkevidde 6. marts 2017

  "Pædagogisk Rækkevidde" formidler viden, som lærerne kan bruge i det daglige arbejde i klasseværelset.

 • Fire fynske kredse går sammen om at skabe et grønt netværk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/fire-fynske-kredse-gaar-sammen-om-at-skabe-et-groent-netvaerk 28. januar 2022

  På Fyn drømmer de om at sætte deres aftryk på den grønne omstilling. Derfor er fire fynske kredse nu gået sammen om at søge midler fra den pulje, Danmarks Lærerforening har sat af til medlemsaktiviteter om grøn omstilling og bæredygtighed.

 • Lærerne får nordisk sprog, kultur og fællesskab på skemaet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/laererne-faar-nordisk-sprog-kultur-og-faellesskab-paa-skemaet 1. marts 2022

  Danmarks Lærerforening har sammen med Foreningerne Norden modtaget en bevilling på 11 millioner kroner, hvoraf en del af midlerne skal gå til at afholde en række faglige seminarer for lærere i folkeskolen. Temaet for seminarerne er undervisning inden for den fællesnordiske sprog, kultur og samfundsforståelse.


 • Her vises 71 til 80 ud af 193

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Udvalgte emner