Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant

Vidensøgning

Som AMR kan du ikke vide alt - men du kommer langt, hvis du ved, hvor du kan søge informationer og hente ekspertviden. I Danmark har vi en række store aktører, der arbejder for at gøre os alle sammen klogere på, hvordan vi sikrer et godt og sundt arbejdsmiljø.

Herunder har vi samlet de største aktører og de bedste hjemmesider.

Til højre kan du finde branchevejledninger inddelt efter emne.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet (AT) er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Her finder du arbejdsmiljølovens regler og bekendtgørelser samt et væld af information om arbejdsmiljø.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er forankret i Beskæftigelsesministeriet. Her findes oplysninger om den nyeste forskning og nyttige hjælpeværktøjer. Desuden er der et udbygget linksystem til mange relevante netsider, hvor man kan finde svar på helt specifikke spørgsmål.

Videncenter for Arbejdsmiljø 

Formidler viden om aktuelle emner og problemstillinger inden for arbejdsmiljøområdet - god søgefunktion.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelser i arbejdsskadesager og er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Her findes oplysninger om sagsbehandling, erstatningsberegning samt konkrete afgørelser mm.

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans på en lang række sagsområder, der spænder bredt over den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning - bl.a. afgørelser truffet af Arbejdsskadestyrelsen. Her finders oplysninger om sagsbehandlingen og afgørelser, der er truffet i principielle sager.

Arbejdsmiljørådet

Partssammensat organ, der er en del af det samlede arbejdsmiljøsystem. Rådet udtaler sig og rådgiver beskæftigelsesministeren om arbejdsmiljøspørgsmål.

Godt skolebyggeri

Et uundværligt værktøj hvis der skal nybygges eller renoveres.

Indeklima

Hjemmeside om indeklima.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

BFA består af repræsentanter for arbejdsgivere og medarbejdere, der udarbejder information, temamøder og uddannelse om arbejdsmiljø til arbejdspladserne. Her kan du læse om igangværende projekter inden for rådets område. 

Arbejdsmiljøweb

Hjemmeside om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor og finanssektoren.  

Indeklimaportalen

Hjemmesiden indeholder mange oplysninger om betydningen af indeklimaet, herunder også støj.

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Hjemmeside om elever og studerendes undervisningsmiljø. 

Arbetsmiljoupplysningen

Svensk portal, der formentlig er Nordens største på arbejdsmiljøområdet. Bag portalen står knap 30 organisationer og myndigheder. Her kan der bl.a. stilles spørgsmål til fremtrædende arbejdsmiljøeksperter.

 

Faglige organisationer

Da arbejdsmiljørepræsentanten også kan repræsentere kollegaer, der er medlem af andre faglige organisationer end Danmarks Lærerforening, er der links til en række af disse.

FTF

FTF er hovedorganisation for bl.a. Danmarks Lærerforening. FTF er repræsenteret i centrale organer, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø både nationalt og internationalt. På hjemmesiden findes mange nyttige oplysninger om, hvad der rører sig på arbejdsmiljøområdet. 

FOA 

Faglig organisation for bl.a. tekniske servicemedarbejdere og -ledere (skolepedel, skolebetjent) og pædagogmedhjælpere i f.eks. SFO.

BUPL

Faglig organisation for bl.a. pædagoger i SFO 

HK 

Faglig organisation for bl.a. skolesekretærer