Arbejdsmiljø Arbejdsskader

Få hjælp til din arbejdsskadesag

Vi kan hjælpe dig med de problemer, der kan være i relation til arbejdsskaden og rådgive dig under sagens forløb. Vi kan holde øje med, om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af din sag kører hensigtsmæssigt og vejlede dig i forhold til en eventuel anke af afgørelsen.

Kontakt din kreds

Har du fået en arbejdsskade (ulykke eller erhvervssygdom) anbefaler vi, at du kontakter din lokale kreds. Her kan du få hjælp til anmeldelse  af arbejdsskaden, problemer ift. dækning af behandlingsudgifter og forståelse af sagsgangen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, forsikringsselskabet og/eller Arbejdstilsynet.

Har skaden konsekvenser for dine ansættelsesforhold i form af sygemelding, overgang til fleksjob, afsked eller andet, er det meget vigtigt, at du retter henvendelse til din lokale kreds.

Arbejdsskader sendes via kredsen til Sekretariatet, hvor et team af konsulenter hjælper med at få den bedst mulige afgørelse af sagen.

Print, udfyld og send indberetningsskemaet til Hovedforeningen efter aftale med din kreds. Find skemaet i boksen Værktøjer til.

Indberetningsskemaet til psykiske erhvervssygdomme udfyldes sammen med en konsulent fra Sekretariatet, som vil tage kontakt til dig, når vi har modtaget din sag.