Arbejdsmiljø Arbejdsskader

Ulykke eller erhvervssygdom?

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker. Din læge og tandlæge har pligt til at anmelde formodede eller konstaterede erhvervssygdomme.

Anmeldelser skal foregå digitalt, og du skal have en kopi af anmeldelsen.

Arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en pludselig fysisk eller psykisk hændelse eller påvirkning, der er sket indenfor fem dage. Arbejdsulykker skal anmeldes til Arbejdstilsynet,Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forsikringsselskabet inden for ni dage via det elektroniske anmeldesystem EASY hos Arbejdstilsynet.

Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er sygdom opstået efter påvirkning under arbejdet gennem en periode på mere end fem dage. Læger og tandlæger skal anmelde konstaterede eller formodede erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelsen foregår elektronisk. Se evt. i boksen "Viden om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring".

Det er altså varigheden af påvirkningen, der afgør definitionen på arbejdsskaden. Hvor længe du er syg bagefter (følgerne af skaden), er en anden sag.

Derudover skal der være sammenhæng mellem årsagen til skaden og det udførte arbejde.