Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Sociale medier

De sociale medier er blevet en naturlig del af danskernes hverdag. Kommunikation via facebook, twitter, snapchat osv. er med til at udviske grænserne mellem arbejde og privatliv, ligesom tonen i kommunikationen bliver skarpere. Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om din måde at benytte de sociale medier.

Som offentligt ansat, og med daglig kontakt til mange mennesker, er man ekstra udsat i forhold til at blive kritiseret på nettet. Arbejdsgiveren har et ansvar for at beskytte sine medarbejdere mod chikane på de sociale medier, og at håndtere de situationer, der måtte opstå. FTF har i 2014 udgivet en guide og et idékatalog som hjælp til dette.

Læs FTF's guide

Få inspiration til at forebygge og håndtere chikane af medarbejdere på nettet: Læs FTF's idekatalog

 

Din adfærd på nettet

Som medarbejder og privatperson er der også nogle ting, du selv kan gøre, for at beskytte dig på de sociale medier. Her er 10 gode råd om ansattes adfærd på nettet: 

  1. Opfør dig på nettet, som du vil gøre på dit arbejde. Udvis den samme respekt som i et personligt møde

  2. Kommunikation på nettet = kommunikation i det offentlige rum

  3. På skoleintra og lignende er du professionel. På facebook er du privat. Bland ikke de to ting sammen

  4. Hvis du vil bruge facebook til arbejdsmæssige formål, så opret en særskilt konto med din professionelle identitet

  5. Mails sendt som privatperson skal ikke sendes fra arbejdspladsens mailadresse. 

  6. Hvis du bruger din ytringsfrihed, f.eks. til at kritisere din offentlige arbejdsgiver, så sørg for, at det er tydeligt, at du ytrer dig som privatperson. 

  7. Tænk dig om, før du lægger billeder ud – overvej, om de skøre billeder fra julefrokosten nu også er sjove om et halvt år.

  8. Tjek dine sikkerhedsindstillinger

  9. Vær opmærksom på tavshedspligten, fx omkring andre personers sociale og økonomiske forhold, race, religion, politisk anskuelse, seksuelle forhold, strafbare forhold og helbredsoplysninger. Hvis du er privat ansat har du tavshedspligt om interne forretningsforhold,  fx kundekreds eller samarbejdspartnere

  10. Lad være med at kommentere opslag på facebook med det samme, hvis du har stærke følelser omkring det. Sov på det – du står stærkere med et konstruktivt svar på ukvalificeret brokkeri

De 10 råd kan hentes i en mere udførlig udgave i sideboksen til højre. Find desuden de to pjecer, som Danmarks Lærerforening har udarbejdet om emnet.

Øvrigt materiale om adfærd på nettet