Opgørelse af arbejdstiden

Her kan du læse om, hvordan arbejdstiden gøres op, når normperioden er slut. Du kan også læse om aftalens bestemmelser om overtid og undertid

Opgørelse af arbejdstiden

Når normperioden er slut, skal din arbejdstid gøres op for at konstatere, om du har haft over- eller undertid. Opgørelsen af arbejdstiden foregår som vist nedenfor:

Når normperioden er slut sammenlægges følgende:

 • Egentid
 • Tid ifølge tjenesteplanerne
 • Præsterede arbejdstimer herudover
 • Akkorder
 • Rejsetid
 • Tid som der er indgået lokal aftale om jf. Arbejdstidsaftalens § 16
 • Timer til afspadsering fra en tidligere normperiode
 • Ferier og søgnehelligdage
 • Særlige feriedage

 

Overtid

Du har overtid, hvis opgørelsen viser, at du har arbejdet flere timer end normen for en fuldtidsansat, dvs. 1924 timer i løbet af skoleåret. Du har forskellige muligheder for at afvikle overtiden:

 • Du kan få overarbejdsbetaling, som udgør 1/1924 af din samlede faste årsløn med et tillæg på 50 % 
 • Hvis du og ledelsen er enige om det, kan du i stedet afspadsere, dvs. få frihed af samme varighed som overtiden - med et tillæg på 50 %. 20 overtimer vil give 30 timer til afspadsering i næste normperiode
 • Du kan aftale med ledelsen, at konstaterede overtimer overføres til din timebank med et tillæg på 50 % med henblik på afspadsering i en senere normperiode. En timebank kan ved en normperiodes begyndelse maksimalt indeholde 200 timer. Når man fratræder sin stilling, opgøres timebanken og evt. overskydende timer udbetales 

 

Undertid

Undertid betyder, at du har arbejdet mindre end den fastsatte arbejdstid for en fuldtidsansat. Hvis du har undertid, kan den overføres til næste skoleår efter et fradrag på 25 %. Der kan maksimalt overføres 80 undertimer. Ved 80 undertimer overføres for eksempel 60 undertimer til næste skoleår som tilspadsering, dvs. at du skal arbejde 1924 timer + 60 timer i det næste skoleår. Du kan også aftale med skolens ledelse en evt. saldo i din timebank nedskrives med den overførte undertid, i eksemplet de 60 timer.

Hvis du er deltidsansat, beregner man forholdsmæssigt i forhold til normen for fuldtidsansatte. Det betyder fx, at en lærer på halv tid maksimalt kan have 40 undertimer, der tilspadseres med 30 timer det følgende skoleår.