Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i staten

Generelt om arbejdstid

Når vi forhandler overenskomst for vores medlemmer på statslige skoler og institutioner, er arbejdstiden en del af forhandlingerne

Arbejdstiden er som udgangspunkt ens for alle her i landet, nemlig 37 timer om ugen i 52 uger om året. Det giver en bruttoarbejdstid på 1924 timer om året - og herfra skal man trække ferie og søgne-helligdage.

Arbejdstid for undervisere

Meget forenklet udtrykt er underviseres arbejdstid sammensat af tid til undervisning, som foregår sammen med eleverne, samt tid til forberedelse, samarbejde med kolleger, forældre osv.

Arbejdstiden reguleres gennem centrale aftaler, som er tilpasset de forskellige undervisningsområder. De centrale aftaler kan suppleres eller erstattes med lokale aftaler.

Her kan du læse en beskrivelse af de arbejdstidsaftaler, der er indgået centralt for medlemmer på de private gymnasiers grundskoler, frie fagskoler og SOSU-skolerne..