Arbejdstidskort

De centrale arbejdstidsaftaler er erstattet af et sæt arbejdstidsregler, som Folketinget har vedtaget ved lov uden vores medvirken

Mange kredse har lavet lokale aftaler med kommunen, eller er nået til en fælles forståelse med kommunen eller lignende. Det betyder, at det er vigtigt at have styr på, hvad der gælder i den enkelte kommune.

Du kan læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i den kommune, du er ansat i ved at klikke på ansættelseskommunen på kortet. Du kommer automatisk til de sider, hvor du kan finde både Danmarks Lærerforenings og kredsens kommentarer til de enkelte elementer i arbejdstidsreglerne.

Klik på kortet for nedenfor

DK kort