Barsel og børn Barsels- og forældreorlov

Ferie og pension under orlov

Feriehindring og afholdelse af ferie

Kontakt din TR eller lokale kreds, som kan hjælpe dig med at sammensætte din orlov og rådgive dig om din løn, ferie og pension under din orlov. Find din kreds

Barsels- og forældreorlov er en feriehindring. Det betyder, at du ikke kan holde ferie samtidig med, du er på orlov, og at din arbejdsgiver ikke kan varsle din ferie afholdt i denne periode. Du kan dog holde din ferie, hvis du efter aftale med din arbejdsgiver afbryder/udskyder din orlov med henblik på at holde ferie.

Hvis du holder delvis barsel og på en sådan måde, at du har hele dage på arbejde og hele dage på orlov, kan du holde restferie på de dage, hvor du er på arbejde. Du kan ikke holde din hovedferie, hvis du holder delvis barsel, da denne skal holdes i sammenhæng af mindst 2 uger.

Hvis du pga. af orlov ikke har kunnet holde din ferie, skal du aftale med din arbejdsgiver, at ferien afholdes på et senere tidspunkt i ferieafholdelsesperioden (frem til den 31. december). Løber orloven helt til udgangen af ferieafholdelsesperioden vil op til 4 ugers ferie automatisk overføres til det efterfølgende ferieår og resten blive udbetalt.

Ferie kan som følge af de nye ferieregler kun udbetales, hvis der er tale om en feriehindring pga. barsel og sygdom, der løber over 2 ferieafholdelsesperioder.

Er du ansat på en kommunale folkeskole, vil din ferie ofte være fastlagt på forhånd. Kontakt din TR eller lokale kreds for at høre, hvordan det forholder sig med ferie på din skole.

Optjening af ferie

Under din orlov optjener du ferie som normalt – både når du er på orlov med løn, eller når din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsordning under din orlov.  

Du optjener ikke ferie med løn for de uger, hvor du hverken får udbetalt løn eller der indbetales pension. 

Særligt for statsansatte gælder dog, at du også optjener ret til ferie med løn i de første 6 måneder af en ulønnet orlovsperiode. Kontakt din kreds for at høre nærmere.

Er du privatansat, vil du i udgangspunktet kun optjene ferie for den periode, du får udbetalt løn/indbetalt pension. Kontakt din TR eller lokale kreds for råd og vejledning. 

Hvis du skifter arbejdsgiver, får du ikke ferie med løn, men får afregnet dine feriepenge efter de almindelige regler, dvs. 12,5% af din løn.

I de perioder af din orlov, hvor du alene har fået indbetalt til din pensionsordning, bliver feriegodtgørelsen på det offentlige område beregnet som en tredjedel af det pensionsbidrag, der er indbetalt til din pensionsordning. 

Læs mere om feriereglerne 

Pension

Hvis du er kommunalt ansat, får du indbetalt dit sædvanlige pensionsbidrag i den periode, hvor du får løn eller barselsdagpenge. For den periode, hvor du alene modtager barselsdagpenge, kan der maksimalt indbetales pension svarende til 20 ugers orlov. 

Er du ansat i staten indbetales der pension i samtlige ulønnede orlovsperioder også for de perioder, hvor du ikke modtager barselsdagpenge. Der indbetales dog ikke pension i den periode, hvor du har forlænget din orlov med 8 eller 14 uger. Kontakt din kreds for at høre nærmere.

Er du privatansat, vil det fremgå af din kontrakt eller overenskomst, hvordan du er stillet ift. pension. Kontakt din TR eller din lokale kreds for råd og vejledning.