Barsel og børn Barsels- og forældreorlov

Særligt for kommende adoptanter

Som adoptant er du i udgangspunktet omfattet af samme regler for orlov, som biologiske forældre. Det er dog en betingelse, at de adoptionssøgende myndigheder har bestemt, at du som adoptant eller adopterende ægtefælle i en periode skal være i hjemmet.

 Kontakt din TR eller lokale kreds, som kan hjælpe dig, som kommende adoptant, med at sammensætte din orlov og rådgive dig om din løn, ferie og pension under din orlov. Find din kreds

Kommende adoptanter 

Kontakt din TR eller lokale kreds, som kan hjælpe dig, som kommende adoptant, med at sammensætte din orlov og rådgive dig om din løn, ferie og pension under din orlov. Find din kreds

I de første 14 uger efter modtagelsen af barnet har én af adoptivforældrene ad gangen ret til orlov, bortset fra ret til samtidigt fravær i 2 uger efter modtagelsen af barnet.

Læs om reglerne for fravær, barselsdagpenge og løn i linkene foroven

Som kommende adoptant gælder der dog særlige regler for orlov før modtagelse af barnet i udlandet eller Danmark

Modtagelse af barn i udlandet

Hvis I som kommende adoptanter opholder jer i udlandet for at modtage et barn, har I ret til orlov i op til 4 uger før modtagelsen af barnet. Perioden kan forlænges med op til 4 uger, hvis opholdet i udlandet er nødvendigt og ikke kan tilregnes de kommende adoptanter.

Modtagelsestidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor de formelle betingelser, for at I kan rejse hjem med barnet, er opfyldt. 

Retten til orlov i forbindelse med modtagelse af barn i udlandet gælder både fravær og dagpenge.

På det offentlige område har du i samme periode ret til løn. Er du privatansat, så kontakt din TR eller lokale kreds for at høre nærmere om din ret til løn under modtagelse af barn i udlandet.  

Modtagelse af barn i Danmark

I har som kommende adoptanter ret til 1 uges orlov før modtagelsen af barnet, hvis barnet ikke allerede har ophold i hjemmet. Perioden kan forlænges i op til 1 uge, hvis opholdet kræver det og af årsager, som ikke kan tilregnes de kommende adoptanter.

Modtagelsestidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor de formelle betingelser for at tage hjem med barnet er opfyldt.

Retten til fravær i forbindelse med modtagelse af barn i Danmark gælder både fravær og dagpenge.

På det offentlige område har du i samme periode ret til løn. Er du privatansat, så kontakt din TR eller lokale kreds for at høre nærmere om din ret til løn under modtagelse af barn i Danmark.