Barsel og omsorg

Barsel

Begge forældre har ret til barsels- eller adoptionsorlov.

Omsorgsdage

Du kan holde 2 omsorgsdage om året per barn under 7 år.

Barns 1. og 2. sygedag

Du kan få fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag.

Sygdom og ulykke i familien

Hvis et nært familiemedlem er ude for en ulykke eller er alvorligt sygt, kan du få fri.

Sorgorlov

Der er kommet nye regler fra 1. januar 2021, som b...