Barsel og omsorg Barsel

Adoption

Statsforvaltningen skal vurdere, om I kan få orlov i forbindelse med adoption.

Ret til orlov?

Statsforvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om I kan få orlov. Kontakt Familieretshuset for mere information.


Hvor meget orlov kan I få?

Hvis Statsforvaltningen vurderer, at I kan få orlov i forbindelse med adoption, har I ret til orlov. Se hvor meget i som overenskomstansatte har ret til nedenfor.

Før modtagelse af barnet
Der er forskellige regler, alt efter om I adopterer et barn fra udlandet eller fra Danmark.

 • Udlandet: En af adoptanterne har ret til 4 ugers orlov med løn. I vælger selv hvem. Hvis der er forhold i det land, barnet kommer fra, der betyder, at det er nødvendigt at være i landet i mere end 4 uger, har man ret til yderligere 4 ugers orlov med løn. Modtagelsestidspunktet er det tidspunkt, I har ret til at rejse fra landet med barnet.

 • Danmark: En af adoptanterne har ret til 1 uges orlov med løn. I vælger selv hvem. Hvis der er ydre omstændigheder, der betyder, at det er nødvendigt at have mere end 1 uges orlov, har man ret til yderligere 1 uges orlov med løn.


Efter modtagelse af barnet

 • De første 14 uger: Efter modtagelse af barnet har den ene af adoptanterne ret til 14 ugers orlov med løn, mens den anden af adoptanterne har ret til to ugers orlov med løn. I vælger selv hvem.

 • Forældreorlov (de næste 32 uger): I har ret til i alt 64 ugers forældreorlov, hvor af 19 af dem er med løn. I har derudover i alt 13 ugers dagpenge til deling.

  • Mor har ret til 6 ugers orlov med løn.
  • Far/medmor (hvis begge adoptanter er kvinder) har ret til 7 ugers orlov med løn.
  • I har derudover 6 ugers orlov med løn, som I selv vælger, hvem tager.

Den af adoptanterne, der har haft to ugers orlov med løn, kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to uger og behøver altså ikke at vente til 32 uger efter fødslen.

 • Efter forældreorloven (forlængelse): Ret til fravær, men hverken løn eller dagpenge. 

Hvis begge forældre ikke er ansat på samme overenskomst, kan forholdene være anderledes.


Ledig eller syg
Hvis du er ledig, eller du bliver syg under din orlov gælder de samme regler som ved barselsorlov.


Udskydelse, forlængelse og genoptagelse af arbejde
Her gælder de samme regler for adoptionsorlov som ved barselsorlov. Læs mere her.


Privatansat

Er du ansat i det private, kan du se på din ansættelseskontrakt, hvilke vilkår du har.


Hvornår skal jeg give min leder besked?

Hvis du tager orloven før modtagelsestidspunktet, skal du så vidt muligt give din leder besked om, hvornår du begynder din orlov 3 måneder før. Hvis det ikke er muligt, skal du give besked hurtigst muligt.

Alt efter hvem, der tager hvilke dele af orloven efter modtagelsestidspunktet, kan der være forskellige regler. Din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds kan fortælle dig, hvornår du senest skal give din leder besked.