Barsel og omsorg Barsel

Planlæg din orlov

I kan udskyde dele af orloven, forlænge den eller genoptage arbejdet delvist, mens I stadig er på orlov. Din tillidsrepræsentant eller kreds kan hjælpe dig.

 

Få hjælp til at planlægge din orlov

Hvis du overvejer at udskyde dele af orloven, forlænge den eller genoptage arbejdet delvist, mens du stadig er på orlov, er det en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds. De kan hjælpe dig med at planlægge din orlov.Udskydelse af orlov

En af forældrene har ret til at udskyde en sammenhængende periode på 8-13 uger af orloven til et senere tidspunkt. Du kan dog også lave en aftale med din arbejdsgiver om at udskyde en periode på op mod 32 uger, som du kan holde ad flere omgange. Hvis du skifter arbejde, gælder aftalen ikke længere.

Uanset om der er en aftale med arbejdsgiveren eller ej, skal du holde den udskudte orlov i en periode, hvor du er i arbejde, og inden barnet fylder 9 år.

Din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds kan fortælle mere om, hvilke muligheder der er, og hvilke regler der gælder, når du udskyder din orlov.

 

Forlængelse af orloven

Du har ret til minimum at forlænge din orlov med 8 uger. Hvis du er i arbejde, kan du forlænge din orlov med 8 eller 14 uger. Hvis du er ledig, kan du forlænge med 8 uger.

Vær opmærksom på, at du ikke har ret til dagpenge i perioden på 8 eller 14 uger. De fælles 32 ugers dagpenge fra forældreorloven skal altså også dække en eventuel forlængelse.

Det er en god idé at snakke med din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds, som kan fortælle dig mere om økonomi og regler, når du forlænger din orlov. 


Delvis genoptagelse af arbejdet under orloven

Du har mulighed for efter aftale med din arbejdsgiver at genoptage dit arbejde delvist, mens du stadig er på orlov.

Typisk vil en delvis genoptagelsen af arbejdet ligge i en periode af din orlov, hvor du får dagpenge.

Din tillidsrepræsentant eller lokale kreds kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan det vil påvirke dine dagpenge delvist at genoptage dit arbejde under orloven.